Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.10.22
2

Samozrejme, pre niekoho je jednoduché uviesť, že "za mňa sa stavia" - ešte pred voľbami 2018 však bolo jasné, že vo veľa prípadoch sú právoplatné územné rozhodnutia a teda najkľúčovejší krok v povoľovaní majú stavebníci "vybavený".  Zaujímavé však je skôr to, že tzv. opozícia sa snaží mi dať "na triko" prakticky všetko, dokonca aj keď sme tam nezačali žiadne konanie. Obšírnejšie teda zhodnotím aktuálne projekty bytovej výstavby v Rači.


1. Rínok Rača

Tento projekt som zdedil vo fáze ukončeného stavebného konania na 6 budov a prebiehajúceho stavebného konania na 3 budovy.  Mal som teda dve možnosti, ísť do súdu ohľadom náhrady škody a krátkodobo sabotovať daný projekt (povolil by ho skôr či neskôr aj tak nadriadený Okresný úrad Bratislava) alebo nájsť nejaké riešenie. Po rokovaniach sme dohodli s investorom posunutie a zmenšenie najproblematickejšej budovy pri Plickovej, škôlku a viacero úprav projektu pri NKD. Obšírnejšie som sa k tomu vyjadril tu. Projekt vznikol vďaka zmene územného plánu v roku 2011, s ktorou v roku 2008 súhlasili aj vtedajší poslanci a starosta, pripisovať ho mne môže iba úplný cynik. 

2. Dolný Slanec

Ide o projekt, ktorý som opäť zdedil s právoplatných územným rozhodnutím o umiestnení stavieb. Náš právny názor, že je potrebné prerušiť stavebné konania do doby rozhodnutia súdu neakceptoval ani prokurátor ani Okresný úrad Bratislava ani ministerstvo. V projekte sa podarilo vyjednať úpravy cesty, oplotenie a ďalšie úpravy. Viac o celom projekte som napísal tu.

3. Zrkadliská

Ďalší projekt, kde bolo právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Som rád, že v tejto veci sme vedeli po dlhých rokovaniach s investorom, obyvateľmi, magistrátom a tiež poslancami zastaviť tento najnezmyslenejší projekt v Rači. Opäť, koho zaujíma projekt podrobnejšie, písal som o ňom tu4. Projekty Centrum Rača, nadstavba IPOS, Polyfunkčný dom na rohu Jurkovičovej/Detvianskej

Projekt Centrum Rača na naše odvolanie zrušil Okresný úrad Bratislava pôvodne dodatočné stavebné povolenie vydané predchodcom, následne sme vydali rozhodnutie o odstránení stavby, ktoré aktuálne Okresný úrad Bratislava zrušil a je teda zase na novom konaní. Projekt je v rozpore s územným plánom mesta Bratislava.

Čo sa týka zámerov nadstavba IPOS a Polyfunkčný dom na rohu Jurkovičova/Detvianská, tak tam v minulosti bývalé vedenie vydalo územné rozhodnutie, za posledné štyri roky, čo som starostom, sa dané konania neposunuli do stavebného povolenia. 

5. Projekt RNDZ na Sklabinskej

Tento zámer mal z minulosti právoplatnú EIA. V danom území bol pôvodne povolený iný projekt Triangel, ktorý sa ale po začatí výkopových prác zastavil. V tomto prípade za môjho pôsobenia bolo vydané aj územné a stavebné povolenie na stavbu. Teda v zmysle daného ide o jeden z troch projektov bytov, kde som vydal kľúčové územné rozhodnutie. Treba uviesť, že mal záväzné stanovisko od mesta ešte z čias Nesrovnala a ani v územnom ani stavebnom konaní sa voči nemu nikto neodvolal. Projekt sa stavia a prinesie financie na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Rendezi. Projekt teda nebudil zásadné vášne. Treba tiež uviesť, že územné rozhodnutie získala firma, ktorá ho následne previedla na firmu VI Group.6. Projekt Polyfunkčný dom Vrbenského/Verdena

Tento projekt má históriu viac ako 12 rokov dozadu, keď sa rozhodlo o územnom povolení stavby na Hagarovej medzi domami 17 a 19.  Na základe petície viac ako 3000 obyvateľov sa rozhodlo o zámene tohto pozemku za pozemky na Mrázovej a v oblasti bývalého klubu Elán. Pôvodný vlastník získal územné rozhodnutie - pri počte viac ako 50 účastníkov nebolo tiež odvolanie. Niekoľko rokov sme diskutovali s vlastníkmi garáži a developerom o úpravách projektu. Je to jeden z troch projektov bytov, kde som vydal územné rozhodnutie. Tiež je to - podobne ako v prípade RNDZ isté dedičstvo minulosti. Tá zámena Hagarova znamenala už v roku 2014, že bytovka bude umiestnená tu. Žiadosť o zmenu kancelárií na bytové priestory od nového vlastníka pozemkov VI Group sme zamietli. Aktuálne v danom prebieha už viac ako tri mesiace stavebné konanie, o ktorom boli písomne informovaní všetci vlastníci garáži v tej lokalite.  Nakoľko po polroku od začiatku predaja v tomto zámere sú veľmi slabé čísla (pre lokalitu za Grafiou a ceny je to pochopiteľné) je otázne, kedy sa zámer bude vôbec realizovať. O projekte sme vraveli 8 rokov, nejde o žiaden nový zámer.


7. Bytové domy Pri Šajbách

Tento projekt tiež začal iný stavebník ako je v súčasnosti, firma VI Group ho odkúpila po vydaní kladného stanoviska od mesta. Všetky tri zámery, kde som vydal územné rozhodnutie je aktuálne stavebník VI Group, ale všetky tri začali traja odlišní developeri. Na to, kto a ako odkupuje projekty nemá starosta ani mestská časť žiaden vplyv. VI Group nemá žiadne nadštandardne vzťahy, skôr naopak, nesúhlasili sme ani s ich zmenou účelu využitia kancelárií Verdena a ani s ich výkladom "že majú platiť menší developerský poplatok RNDZ". Pri tomto zámere sme - aj v spolupráci s niektorými účastníkmi konania - vyjednávali o bezpečnejšom vjazde. Napriek tomu, že dotknuté orgány súhlasili s pôvodným návrhom, podarilo sa vyjednať v konaní lepšie a bezpečnejšie riešenie. Stavebné konanie tam ešte nezačalo. Nižšie vidíte ako sa postupne upravoval výkres - ten posledný je aktuálny.

8. Projekt Račany Rosso/Bianco

Daný projekt má na fázu Račany Bianco III právoplatnú EIA (podali sme voči nej podnet na prokuratúru, ale neúspešne). V celom tomto území Táborky/Huštekle obstarávame územný plán zóny a vyhlásili sme tam stavebnú uzáveru.  Práve tento stavebník sa odvolal a pôjde to teraz na Okresný úrad Bratislava. V tomto zámere nezačalo žiadne konanie.

10. Pod Slancom

V tomto zámere sme žiadali o posudzovanie EIA, nakoľko ide o extravilán a územie, kde býva problém s prívalovými dažďami a tiež je v územnej rezerve predĺženia Bojnickej.  Pôvodne Ministerstvo životného prostredia SR náš podnet z roku 2019 zamietlo, následne sme sa odvolali, dlho sa nič nedialo a až nedávno Ministerstvo zaslalo rozhodnutie, že pôvodne rozhodnutie ruší a vracia na nové konanie. 

11. Hroznový sad

V tomto prípade bola vydaná EIA voči ktorej sme sa odvolali.  Moje námietky v konaní sú dostupné tu. Rozhodnutie o odvolaní ešte nie je známe. Je bizarné, ak pán Bednarič dáva na krk ešte aj tento zámer mne. Pritom je dosť možné, že prípadné stavebné povolenie sa tam vydá už cez štátny úrad a nie stavebný úrad Rače. 


Záverom by som uviedol, že dlhodobo sa snažia developeri napr. o zámer pri zdravotnom stredisku Krasňany, za bytovým domom za kostolom Pekná cesta či v iných lokalitách medzi domami (Napr. Pri šajbách), tieto zámery za môjho starostovania nemajú šancu, pevne verím, že aj po zmene zákona v roku 2024 sa ich podarí úplne zrušiť.

Tiež sú v "éteri" viaceré možné zámery na poliach na Rendezi (napr. na poli Na pasekách), o ktorých sa hovorí už aspoň 15 rokov. Paradoxne tým, že stúpajú ceny bytov aj na Rendezi (už dávno tam nekúpite trojizbový byt za 80 000 €), stúpa aj záujem o túto lokalitu. Ak to pôjde ruka v ruke aj s občianskou vybavenosťou (čo je aj na rokovania nás s developermi), tak to môže lokalite nakoniec pomôcť. V každom prípade môj sľub, že všetok poplatok za rozvoj vybraný na Rendezi zostane na Rendezi stále platí. 

V prípade developerov ide o veľmi náročné rokovania a vyjednávania, ak Vám ktokoľvek sľubuje rýchle instantné riešenia, tak buď nevie o čom hovorí alebo si vymýšľa. Je otázne, čo je lepšie. 


Michal Drotován
starosta Rače 2018-2022
kandidát na starostu Rače vo voľbách 29.10.2022

2 komentárov:

  1. Mám jednu otázočku - keď nesúhlasite zo stavbou, ale musíte ju silou mocou povoliť prečo ste im dovolili ostatné veci ako zablokovať cestu, prerobiť križovatku atď. Vjazd ťažkých vozidiel atď?. Nebolo by v záujme obce developerom komplikovať život?

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Narpríkla spravím vec. Zdedím stavbu a povolím viazd iba vozidlám do 7,5 tony a developerovy sa stavba značne predraží. Neverím že obec nemôže robiť nonstop developerom obštrukcie a nič im nepovoliť mimo stavebného pozemku.

    OdpovedaťOdstrániť