Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.22
0

Základná škola Plickova je najväčším projektom mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Som rád, že veľa krokov je už za nami, ale časť je ešte pred nami, ak získame Vašu dôveru, projekt úspešne dokončíme.


Čo sa už podarilo:

✅po rokovaniach s primátorom mesto v roku 2019 zrušilo projekt depozitu a súhlasilo so zverením budovy na účel školy Rači
✅v júni 2019 väčšina miestneho zastupiteľstva súhlasila s tým, že budova bude v správe mestskej časti Rača
✅mestské zastupiteľstvo Bratislava schválilo prevod budovy a následne sa podpísal preberací protokol
✅na základe dohody s poslancami Rače sa pre ušetrenia častí nákladov rozhodlo, že v budove bude obecná škola ale aj súkromná škola
✅našli sme investora, ktorý mal zdroje na súkromnú školu Félix
✅po troch mesiacoch rokovaní miestne zastupiteľstvo zamietlo projekt so školou Félix a teda automaticky sa už riešila celá škola ako obecná
✅počas prvej vlny Covid19 sa nám podarilo spracovať celú projektovú dokumentáciu a získať právoplatné stavebné povolenie
✅poslanci schválili súhlas s úverom 3,5 mil. €, následne sa rokovalo s bankami a dohodol sa výhodný úver s úrokom 0,46% a fixáciou na 20 rokov
✅obstarala sa firma, ktorá zabezpečila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
✅pripravil a predložil sa projekt na rozvoj športu
✅získali sme viac ako 350 000 € z fondu na podporu športu
✅úspešne sa vysúťažil zhotoviteľ stavby a začali sa v auguste 2021 stavebné práce
✅pripravil a predložil sa projekt na eurofondy
✅získali sme 2,85 mil. € z fondov EÚ
✅napriek vojne na Ukrajine projekt nemá meškanie, interní aj externí odborníci za mestskú časť veľmi pozorne riešia výstavbu v každej fáze
✅podarilo sa nájsť kompromisné riešenie, ktoré ponechá mozaiku "Kocúra"
✅80% stavebných práce je k dnešnému dňu ukončených
✅pripravil sa projekt na vonkajší areál a športoviská, aktuálne je na vyjadrovaní u dotknutých orgánov
✅obstaráva sa kompletné vybavenie kuchyne
✅bola spustená nová trafostanica
✅stavba úspešne pokračuje

Čo nás ešte čaká:

⏰dokončenie 20% stavebných prác
⏰dovoz a montáž kuchynského zariadenia
⏰kolaudácia budovy
⏰získanie stavebného povolenia na vonkajší areál a športoviská
⏰vysúťaženie firmy, ktorá bude robiť vonkajší areál a športoviská⏰ kolaudácia budovy
⏰ zaradenie školy do siete škôl
⏰ výstavba a následná kolaudácia vonkajšieho areálu a športovísk⏰ vysúťaženie zariadenia a zariaďovanie školy
⏰ získanie ďalších učiteľov (časť je už na škole Na pántoch) a ďalších zamestnancov
⏰ príprava vzdelávacieho programu školy aj v spolupráci rodičov ZŠ Na pántoch a rodičov detí, čo budú navštevovať ZŠ Plickovu
⏰ slávnostné otvorenie školy 04. septembra 2023
Ako vidíte veľa krokov je už za nami, veľa je však aj pred nami - 29.10.2022 sa aj vy rozhodnete, či ich dokončíme - počas týchto 4 rokov, napriek náročnému obdobiu Covid19, vojne na Ukrajine, zdražovaniu či nedostatku materiálov, sa nám podarilo ukázať, že vieme zvládnuť aj zložité projekty.
Michal Drotován
kandidát č. 1 na starostu Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára