Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.9.22
0

Keďže som sa v posledných mesiacoch stretol s vyjadreniami istých poslancov, že vraj zachránili Plickovu, tak považujem za potrebné uviesť veci na pravú mieru. Ako je v podobných prípadoch časté, opak je pravdou. Som jediná osoba, ktorá sa zúčastnila celého procesu od A po Z.


Na úvod sa vráťme na začiatok, keď poslanci v júni 2019 hlasovali o tom, či súhlasia so zverením budovy školy Plickova od mesta. Pri samotnom hlasovaní o tom, či miestne zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby daná budova bola za účelom školy zverená mestskej časti, 18.06.2019 hlasovali skoro všetci prítomní poslanci za. Zdržali sa iba dvaja poslanci Ján Polakovič a Miloš Máťuš. 

Pán poslanec Máťuš v diskusii uviedol, že súhlasí so zverením danej budovy, ale nie na účel školy, pán Polakovič predostrel návrh, že nech sa to dá celé súkromnému investorovi a nech sa robí prístavba ZŠ Tbiliská. Jeho ďalší návrh, že nech si potom spätne prenajmeme triedy od súkromného investora neumožňujú zákony (išlo by o veľmi markantné obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní). Následne neskôr samotní poslanci súhlasili s alternatívou, že sa bude škola riešiť polovica súkromná a polovica obecná škola. 

Mýtus č. 1: Poslanci zablokovali návrh, aby sa polovica školy prenajala spoločnosti Edu Development, s.r.o.

Fakt č. 1: Dňa 10.12.2019 všetci prítomní poslanci hlasovali za to, že súhlasia, aby sa daná časť budovy A prenajala spoločnosti Edu Developement, s.r.o. - jedným z dvoch predkladateľov daného poslaneckého návrhu uznesenia bol aj poslanec Ján Polakovič. Žiadali tiež mimoriadne zastupiteľstvo, kde prerokujú návrh konkrétnej zmluvy.


Mýtus č. 2: Poslanci neodsúhlasením zmluvy s Edu Development,s.r.o. za účelom školy Félix v januári 2020 "zachránili budovu a školu".

Fakt č. 2: 

Ako vidíte na tejto fotografii, nevznikla v zime, ale v lete, tesne pred hlasovaním o schválení úveru 3,5 mil. € na prvú fázu rekonštrukcie ZŠ Plickova. Bolo to v dobe, keď sa úradu už podarilo získať právoplatné stavebné povolenie na kompletnú rekonštrukciu školy, čo ale nebolo vďaka tejto skupine. 

Rozmeňme si to na drobné.

Od začiatku som ako starosta mestskej časti ohľadom Plickovej navrhoval dve alternatívy - celá obecná alebo polovica obecná a polovica súkromná škola (s druhým riešením súhlasili v septembri 2019 poslanci a na základe toho sa začalo riešiť aktívne, súhlasili s ním aj v decembri 2019 - fakt č. 1). Každý si to môže overiť aj na mojej prezentácií na prvom mimoriadnom zastupiteľstve.Je logické, že ak nie je schválený variant B, tak nastupuje variant A. Jedine ak by bol ešte variant C. A to je ten variant C, ktorý presadzoval pán poslanec Polakovič. 

Zhrňme si fakty - v januári 2020 boli poslanci jasne informovaní, že do konca júna 2020 potrebujeme mať stavebné povolenie na školu, aby sme ich mohli dať do zoznamu projektov na školy cez eurofondy, ktorý žiadala BSK. Skupina poslancov vrátane pána Polakoviča dlhodobo navrhovala prístavby ZŠ Tbiliská (potvrdiť to môžu napríklad všetci rodičia prítomní na prezentácii stavu škôl v NKD 16.10.2019), toto navrhovali aj na zastupiteľstve v januári 2020. 

Na moju otázku, že ak máme robiť školu Plickova ako komplet obecnú, načo nám bude ešte aj prístavba Tbiliská nereagovali. Viackrát som im jasne povedal, že zamietnutím školy Félix na druhý deň ideme robiť projektovú dokumentáciu na obecnú školu Plickova. Reakciu si môžete pozrieť sami. (Špeciálne si pozrite stanovisko pána Polakoviča "Dobre Michal dobre")

Uznesenie navrhnuté 29.01.2020 pánom Polakovičom bolo úplne bezpredmetné. Rozoberme si ho na drobné.
Bod a) - ako som viackrát uviedol priamo na tom zastupiteľstve, ich návrh riešenia prístavba Tbiliská, kde už bola spracovaná kompletná projektová dokumentácia, bude daná na stavebné konanie tak či tak, nech máme projekt aspoň "v zálohe", keď sme zaň zaplatili 68 640 €. Potvrdil to aj sám pán Polakovič vo svojom vlastnom videu. Dnes jednu časť toho projektu využívame po prerobení na projekt dvoch tried MŠ.

Bod b) - o tom, že o aký stavebno-technický posudok má ísť, sa viedla dlhá diskusia, po jej konci bolo jasné, že nie je vôbec jasné, o čo vôbec ide, v každom prípade robiť nejaké posudky a následne sa o nich baviť na ďalších komisiách, ako navrhovali, by jednoznačne znamenalo, že do júna 2020 na Plickovu žiadne stavebné povolenie nebude. Samotný pán poslanec Polakovič povedal, že najprv riešme telocvičňu (tam dali termín do konca septembra 2020 - bod c).

Bod c) - toto bol hlavný cieľ, o ktorý celý čas išlo - o budovu telocvične a pozemok okolo. Vychádzalo to z tohto návrhu jedného kandidáta na starostu v roku 2018. Je zaujímavé, že v lete 2020 tento bod išiel postupne úplne do zabudnutia. Že ide o presne tento projekt opäť potvrdil aj pán poslanec Polakovič vo svojom vlastnom videu. Tu je ten istý projekt podrobnejšie aj s výkazom/výmerom - žiadnu budovu školy nerieši (dáva tam iba ideu akéhosi komunitného centra). Na strane 11 máte aj tú vizualizáciu, ktorú mierne v roku 2018 orezala firma, čo zastrešovala kampaň kandidáta na starostu.


Bod d) - to bolo síce pekné a doplnili ho až na môj návrh, ale ani po dlhej diskusii na môj celý návrh, nech sa vyčlení konkrétna suma nebolo odpovedané a doplnené. Ja ako štatutár nemôžem bez súhlasu zastupiteľstva presúvať finančné prostriedky z fondu rozvoja Rače, tobôž nie, ak sa jedná o desiatky tisíc €. Je to niečo ako keď vám niekto schváli nákup budovy, ale nedá vám na to ani cent.

Aby som to zhrnul, toto uznesenie neposunulo projekt ZŠ Plickova ani o centimeter, bolo úplne zbytočné a ak by neexistovalo, bolo by to úplne rovnaké ako keď existuje. Takže úplne chápem prítomných poslancov Hammera, Tiňa, Jošta a Antalovú Plavuchovú, že za neho nehlasovali. Bod A a D sa riešil už pred jeho prijatím (viac nižšie) a body B a C sa do dnešného dňa neriešili - žiadne špeciálne posudky, žiadny prenájom telocvične.

Kým sa vrátim k zaujímavým detailom toho zastupiteľstva 29.1.2020, uvediem jednu vec, ktorá bola neporovnateľne podstatnejšia pre projekt ZŠ Plickova ako toto divadlo. Udiala sa týždeň predtým na zastupiteľstve 21.01.2020. Keďže som samozrejme rátal s tým, že napriek kladnému stanovisku zastupiteľstva k škole Félix (a aj k Edu Development) v decembri 2019 je dosť reálne, že daný nájom nebude schválený, tak som v bode 4 - zmena rozpočtu MČ Rača jednoducho autoremedúrou navrhol ešte pred akýmkoľvek hlasovaním o škole Félix zvýšenie sumy na projektové dokumentácie o 100 000 € - čo mala byť práve suma na projektovú dokumentáciu Plickova - poslanci to jednohlasne odsúhlasili

 

Na základe tejto zmeny rozpočtu sa následne hneď po zamietnutí školy Félix začal riešiť kompletný projekt na rekonštrukciu celej budovy ZŠ Plickova, presne tak, ako som to aj povedal.


Dané som samozrejme vedel aj na zastupiteľstve 29.01.2020, pre budúcnosť som však potreboval, aby bolo úplne jasné, že daným poslancom o žiadnu obecnú školu Plickova ako prioritu nešlo, preto hrali iba hru o čas. Sám pán Polakovič vo svojom videu hovorí, že sa podľa neho má robiť prístavba Tbiliská bez ohľadu či prejde Félix alebo nie. To je ale nezmysel, jasne som povedal, že ak neprejde Félix, tak nejdeme robiť žiadnu prístavbu pre školu Tbiliská, ale ideme robiť kompletne obecnú školu Plickova. Viac nižšie.

Čo som viackrát vyslovene povedal som aj urobil, hneď deň po zastupiteľstve sme začali spoločne s kolegami riešiť projektovú dokumentáciu Plickova a snažili sme sa urobiť nemožné - urobiť obstarávanie, mať celý projekt, všetky vyjadrenia dotknutých orgánov a samotné stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia do konca júna 2020. Kto vie, čo to v realite znamená, tomu je jasné, že dané urobiť za 5 mesiacov sa rovná skoro zázraku. A do toho prišiel COVID-19 a lockdowny a kompletné "vypnutie Slovenska" od 10.3.2020. Pán poslanec Polakovič sa o tom dozvedel, až keď začalo stavebné konanie a - diplomaticky povedané - nebol veľmi nadšený. 

Na prelome júna a júla 2020, keď bolo už vydané stavebné povolenie na obecnú školu Plickova, danej skupine poslancov už neostávalo nič iné, ako otočiť - odfotiť sa pred sochou Plicku a zahlasovať za schválenie úveru vo výške 3,5 mil. €. A áno, ako uvádzajú vyššie, vtedy vznikol klub Spoločný cieľ - lenže to bolo v lete 2020 a nie polroka dozadu.


Áno, vtedy v júli 2020 mohli reálne potopiť celý projekt neschválením úveru, otázne však je, či by nehlasovanie za bolo z ich strany už udržateľné (podľa mňa by uznesenie prijala väčšina poslancov aj bez pána Polakoviča) a ako by ho vysvetlili. Od tohto dňa 14.07.2020 pán Polakovič rozširuje, že zachránil školu Plickova. Ako vždy samozrejme prišiel po funuse. 

Vráťme sa však ešte - k verím do budúcnosti legendárnemu zastupiteľstvu dňa 29.01.2020, kto má čas, tri hodiny môže si ho pozrieť úplne celé. Isté zhrnutie máte aj vo videu pána poslanca Polakoviča.

Zaznelo na zastupiteľstve 29.1.2020 napríklad toto:

Ján Polakovič:

"Nakoľko sme zistili, že investor nemusel robiť kuchyňu, nemusel robiť ani kotolňu, tak jedine, čo nám ostalo vo vzduchu plávať, je telocvičňa. (dané tvrdenie je čistý nezmysel - pozn. MD). Ja som hovoril s niekoľkými architektmi, ktorí povedali, že tá telocvičňa sa dá krásne vyňať ako samostatný objekt. Nato som hovoril s niekoľkými prevádzkovateľmi športových hál, ktorí povedali, že je ich extrémny nedostatok a že pokiaľ vypíšeme verejnú obchodnú súťaž iba na telocvičňu... samozrejme, s tou podmienkou, že môžeme využívať na účely školy, tak si skoro na 100 percent sú istí, že by sme nejakého investora na tento samostatný projekt zohnali."

"Pán starosta, ja poviem ešte jednu vec. Opäť tu ideme robiť tlak, rozhodnite teraz, čo, presne, konkrétne... Ja to skúsim ešte raz zhodnotiť. My si otvárame cestu tým áčkom na Tbiliskú. To znamená, projektová dokumentácia je pripravená. Pripravujeme tú telocvičňu. Pokiaľ sa chytí investor, zase je to iné rozhodovanie. V tom prípade vieme spraviť napríklad iba jednu časť Tbiliskej, iba jednu prístavbu. Ak by sa chytil niekto s telocvičňou, vieme pokračovať v Plickovej. Ak nie, vieme spraviť dve Tbiliské. Vieme nájsť investora. Tých variant je veľa. Naozaj, nechcite od nás, pán starosta, aby sme rozhodovali konkrétnu variantu."Miloš Máťuš:

"Teda už porciujeme prasa a ešte sa možno ani nenarodilo. Nikde neni napísané, že tú Plickovu musíme urobiť celú. Nikde není napísané, že ju vôbec aj budeme na školu potrebovať."

Prebehla aj táto diskusia:

Michal Drotován:
"(...) Ale hovorím, rozhodnutie, že nie súkromná škola, ideme zajtrajším dňom robiť našu školu."

Miloš Máťuš:
"To neni nikde napísané, že musíme robiť našu školu. Len toľko."

Michal Drotován:
"Musíme. Týmto rozhodnutím to padne."

Miloš Máťuš:
"Prečo?"

Michal Drotován:
"Pretože my, tak ako povedal pán Tiňo, nemáme čas sa baviť 3 roky."

Záverom som po hlasovaní jasne uviedol, že ideme riešiť rekonštrukciu Plickovej po vlastnej línii, sám poslanec Polakovič to však v závere vôbec tak nevidel. Hovorí o tom jasne aj jeho verbálna aj nonverbálna komunikácia. Kľudne si to pozrite aj celé, je tam ešte viacero iných zaujímavostí. 

Záverom by som chcel uviesť, že ak niekto kandiduje na verejnú funkciu, mal by žiť v reálnom skutočnom svete a nie vo svete, ktorý si vymyslel. Tento spôsob "práce" je žiaľ zo strany pána Polakoviča štandardný - najprv sa snaží projekt sabotovať, potom čaká ako dopadne  a následne na ňom získať PR. 

Týmto by som sa tiež chcel poďakovať všetkým ľuďom z môjho tímu (p. Antalová Plavuchová, p. Pajdlhauser, p. Gumenický, p. Korduliakova, p. Tóth, p. Semanco, p. Borovský, p. Ohrádková a ďalší), ktorí za posledných 3,5 roka robili na projekte Plickova. Išlo o veľa krokov, ktoré máme úspešne za nami, ale sú ešte dôležité kroky aj pred nami. 

Jednou z našich top priorít na nasledujúce mesiace je dokončiť projekt ZŠ Plickova, urobiť ihriská okolo neho, skolaudovať ho, zariadiť školu a úspešne ju v septembri 2023 spustiť.  Počas celého procesu sme dokázali, že vieme zvládnuť aj takto náročný projekt. 

Michal Drotován

starosta mestskej časti Bratislava-Rača 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára