Pripomienky k štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy

Zaslal som Hl. mestu SR Bratislava tieto pripomienky k návrhu zadania štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy. Návrh je ...

14.1.20 »»»