Michal Drotován: Ako zlepšiť dopravnú dostupnosť na Račianskej a Rybničnej?

Jedným z kľúčových problémov, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu života v mestách, je doprava. To, ako rýchly, pohodlný a efektívny je presun...

15.6.17 »»»