Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Som absolventom politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2007), odboru geografia-verejná správa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (2007) a odboru právo a medzinárodný obchod  na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2011). Do mája 2012 som pracoval na pozícii prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, pôsobím v mimovládnom sektore (Mensa), publikujem v rôznych periodikách, na svojom blogu a zaujímam sa o veci verejné.
V Rači som sa narodil, vyrastal som tu a chodil od materskej cez základnú až po strednú školu. Počas svojho života som býval vo všetkých miestnych častiach – v Krasňanoch, na Východnom aj v Rači (aj keď v Krasňanoch len krátko po narodení). Raču  považujem za najkrajšiu mestskú časť Bratislavy, ktorá ako jediná mala v minulosti status mestečka, čo dokladá jej dlhú históriu. Rača si zaslúži viac a každý obyvateľ našej mestskej časti má právo na adekvátne služby za svoje dane. Je dôležité, aby komunálni politici presadzovali záujmy občanov a nie svoje vlastné.
Mojimi programovými prioritami sú transparentnosť, slušnosť, otvorený a efektívny miestny úrad,  rozvoj cestovného ruchu, zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva Rače. Vo volebnom programe tiež predkladám projekt recyklácie starého nábytku a funkčných elektrospotrebičov, vytvorenie resp. obnovenie ochotníckeho divadla, ako cyklista sa budem zasadzovať za vybudovanie cyklotrás, využitie internetu pri styku s miestnym úradom, transparentné a efektívne narábanie s peniazmi daňových poplatníkov.
Od decembra 2010 som poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača, som členom Komisie výstavby, regionálneho rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, Komisie mandátovej a Komisie pre školstvo, kultúru a šport.
Viac o mne: www.drotovan.webs.com a v článku Môj príbeh a vízia.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára