Projekty bytovej výstavby v Rači - stav v roku 2024

Po článkoch v roku 2022 a 2023 som stručne spracoval aj stav projektov bytovej výstavby v Rači k januáru 2024. Prioritne sa budeme venovať...

18.1.24 »»»