Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.2.13
2
Developer projektu Račany Rosso predložil dopravno-inžinierske posúdenie Obytnej zóny Račany Rosso. Bude dobré, ak si ho pozriete a posúdite sami - odborné a vecné pripomienky sú vítané aj v diskusii. Ja po prečítaní mám tieto poznámky a otázky.


V prvom rade treba upozorniť, že v posúdení je relatívne veľa preklepov, čo nehovorí o precíznosti spracovateľa - napr. miesto Podbrezovskej ulici sa píše Podbrezová ulica, v prílohách sa hovorí o smere Pri kríži (miesto Pri vinohradoch - ulica Pri kríži je v Dúbravke) a pod. Tiež v rannej špičke uvádza, že vstupovať z Rosso do ulice Púchovská - križovatka s Račany Rosso smer Centrum bude najprv 180 áut, ale na prvej križovatke tam zrazu pribudne ďalších 35 z neba. Sú to však detaily. Zásadné otázky však vyvolávajú tieto veci:

1. Akým spôsobom prišiel spracovateľ na to, že v rannej špičke bude ulica Podbrezovská zaťažená iba 5 autami za hodinu od Račany Rosso a vjazd Pri vinohradoch iba 10 autami za hodinu? Alebo ide o 21 áut a 43 áut podľa tabuľky? Čo je to za amaterinu? Podľa mňa je to úplný nezmysel - veď posúďte sami.

Červené čísla sú navýšenie dopravy projektom Račany Rosso:


V prípade vyústenia na Podbrezovskú sú dva vstupy do podzemných garáži - celkovo štyri bytovky cca 200 bytov (čo je cca 350 parkovacích miest - záleží od typov bytov - 1 stojisko na 1 izbový byt, 1,5 na dvojizbový  a 2 na 3 a viac izbový podľa STN 73 6110) - sú tam síce dva vstupy, je však nemožné počítať, že všetky autá sa budú štrikovať cez celé Račany Rosso a budú vstupovať do ulice Púchovská dole. Ak investor s týmto ráta, tak ak skutočne očakáva iba 5 (resp. 21?) áut za hodinu v dopravnej špičke (zo 430), tak sa mu kvôli týmto pár autám neoplatí ani stavať tú cestu na Podbrezovskú a teda by nemal mať najmenší problém vyhovieť našej požiadavke, aby cesta nebola vedená cez ulicu Podbrezovská.


Aby bolo všetkým jasné, o čom sa bavíme pri Podbrezovskej ulici, kde je domov seniorov a veľa ľudí tadiaľ chodí pešo napr. do zdravotného strediska. Táto fotografia znázorňuje ešte časť, kde je "chodník" - na vozíku alebo s detským kočíkom je nemožné ho využiť. Bližšie k ulici Pri Vinohradoch už žiaden chodník neexistuje.Podobne je to aj v prípade vstupu pri Račany Bianco (ulica Pri vinohradoch) - investor tvrdí, že sa bude jednať iba o desať áut (alebo 43?) - pre týchto pár áut však chce stavať most cez tok Na pántoch? Predpokladať, že sa opäť všetci z tých bytoviek budú presúvať až dole na Púchovskú je ilúzia. Alebo je skutočnosť trochu iná? V tabuľke k rovnakej mape - príloha č. 3a uvádza už čísla na Podbrezovskú 21 áut, na ulicu Pri Vinohradoch 43 áut. Tak aká je skutočnosť? A skutočne z tých cca 350 áut, ktoré budú v podzemných garážach v hornej časti pôjde cez Podbrezovskú iba 21 áut? Alebo iba 5? Netreba zabúdať, že práve tým smerom je základná škola, miestny úrad atď.

2. Z akého dôvodu spracovateľ síce v tabuľke č. 9 skonštatoval, že najviac áut z Račany Rosso pôjde v čase 7:00-8:00 (430) a späť podvečer v čase 17:00-18:00 (313), ale posúdenie priepustnosti križovatiek urobil až na čas 8:00-9:00 resp. na čas 16:00-17:00? (Príloha č. 4)

3. Spracovateľ síce zhodnotil križovatky až po križovatku Pekná cesta/Račianska ulica, stráca sa v nich hneď na začiatku 64 áut, ktoré vyšli z Rosso cez svetelne neriadené križovatky - ráta, že takmer všetkých 64 áut nevstúpi na ďalších križovatkách do Račianskej ulice. Na druhej strane uvádza, že hneď na začiatku 150 áut z 430 - čo je 1/3 odbočí hneď ráno v špičke smer Svätý Jur. Teda ráta, že cca 1/3 áut z Račany Rosso pôjde na Rybničnú (pár áut pôjde aj na Pezinok či Svätý Jur - bude sa jednať iba o zlomok). Rybničnú ani najproblematickejší kruhový objazd vo Vajnoroch však už štúdia nerieši - 1/3 áut sa jednoducho týmto ťahom z dopravnej štúdie vyparila.


4. Spracovateľ tvrdí, že pre posúdenie boli použité mimo iného aj "vlastné prieskumové materiály" - bolo by dobré, ak by ich predložil.

5. Záver posúdenia hovorí, že priťaženie dotknutých komunikácií je primerané a je v hraniciach bezproblémovej priepustnosti dotknutých komunikácií - zároveň však hovorí, že komunikácia II/502 Púchovská ul. "je už v dnešnej dobe mimoriadne využívaná a kapacitne v špičkových dobách dňa čiastočne aj preťažovaná". Podľa môjho názoru ide o rozpor. Ak je komunikácia už teraz "čiastočne preťažovaná", po náraste o cca 20% bude priepustnosť bezproblémová?

6. V štúdii sa uvádza, že v tabuľke je posúdená priepustnosť križovatky Púchovská - Račany Rosso so započítaním dopravných vplyvov jestvujúcej, prebiehajúcej a navrhovanej výstavby v blízkom okolí. Nie je uvedené ani o aké projekty sa jedná, ani čo je to "blízke okolie" - keďže tam viditeľne nie sú zarátané aj projekty CEPIT ani Radničné námestie (to nezarátali ani do projektu vôbec - ani novú križovatku s týmto areálom). Tak mám taký dojem, že sa jedná iba o blízke okolie navrhovanej stavby - t. j. súčasné sídlisko Komisárky.

7. Pripájam ešte poznámku od jedného dopraváka k tejto analýze - uviedol v nej, že "priťaženie križovatiek - koeficient 1,18 s výhľadom na rok 2020 je dosť nízky a bolo by vhodné zistiť na základe akej metodiky bol vypočítaný, výhľad na rok 2020 je dosť málo, odporúča sa najmenej na 15-20 rokov pri veľkých stavebných projektoch." Ja ešte dopĺňam, že by sa pri tomto koeficiente rátalo iba s prirodzeným očakávaným nárastom automobilovej dopravy - ktorá by bola, ak by tým smerom nevznikli žiadne iné projekty resp. žiadne väčšie projekty v Rači. Tiež je zvláštne, že v analýze - strana 4 je uvedené, že koeficient 1,18 je nárast v roku 2020 voči roku 2005! Podľa tejto metodiky magistrátu, na ktorú sa v štúdii tiež odvolávajú, je koeficient 2010/2030 - čo je odporúčaných cca 15 rokov 1,24.

Záverom budem rád, ak si dopravnú analýzu Račany Rosso pozriete a nájdete ďalšie pripomienky. Ak by sa niekomu chcelo, tak môže zrátať aj počet áut na daných križovatkách v dopravnej špičke. Petícia proti projektu naďalej prebieha, počet podpisov už prevyšuje tisíc. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu. Ideme ďalej :-)


Mgr. Michal Drotován
Poslanec MZ Bratislava - Rača2 komentárov:

  1. zatial som si material nenastudoval, mozno cez vikend. Mam k tomu zatial jednu otazku. Pamatam si, ze v TV boli reportaze o tom, ze obyvatelom Komisarok vyrazne vadi hluk od kolajoveho otociska elektriciek a boli aj prekrocene normy pre hluk. Obyvatelom Racany Rosso to uz vadit nebude?

    OdpovedaťOdstrániť
  2. To je skôr otázka na developera - jednou z našich pripomienok je práve hluk, ktorý je už v súčasnosti ďaleko za normami (hlavne v noci a hlavne zo železnice) - hovorí o tom aj táto hluková mapa (je síce stará 5 rokov, ale teraz je to ešte horšie - nárast automobilovej dopravy): http://www.laermkarten.de/bratislava/

    OdpovedaťOdstrániť