Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.2.13
16


Týmto zasielam zásadné pripomienky k zámeru „Obytný súbor Pod vinohradom“,  ktorý bol zverejnený na stránke www.envirportal.sk - http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-pod-vinohradom-bratislava


 1. Požadujem pri stanovení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa §30 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracovať ďalší variant („Variant 2“) navrhovaného zámeru, ktorý by na rozdiel od predloženého variantu:
a)  dažďové vody (podľa zámeru 11 698 m3/rok – s. 27) zachovával na 100% v dotknutom území (formou retenčných nádrží, jazierok, zelených striech a pod.) a v žiadnom prípade by neboli zaústené do verejnej kanalizácie, ako to navrhuje predmetný zámer (s. 28, s. 37). Riešenie navrhnuté v zámere nie je pre prívalové dažde z Malých Karpát v území vhodné a tiež je v rozpore so snahou minimalizovať odtok dažďovej vody do verejnej kanalizácie. V prípade parkovísk požadujem po prečistení dažďových vôd v ORL tiež zaústenie do retenčnej nádrže.
b) znížil intenzitu zastavania a počty bytov (vrátane tzv. apartmánov, čo sú de facto tiež byty a ide iba o obchádzanie indexov a funkčných kódov územného plánu) na mieru vhodnejšiu s ohľadom na preťaženosť Račianskej ulice. Danú preťaženosť bude konštatovať aj dopravná štúdia, ktorá bude musieť byť vypracovaná v rozsahu hodnotenia (viac v bode 2.).
c) požadujem do nového „Variantu 2“ zapracovať výrazne väčšie množstvo občianskej vybavenosti (detské a športové ihriská, cyklochodníky, materská škola atď.), tiež vybudovanie jazierok na zadržiavanie dažďovej vody; výrazne väčší podiel zelene (aj nad rámec indexu zelene); menšiu intenzitu zastavanosti a väčšie množstvo verejných priestorov. Znížiť teda objemovosť projektu a zvýšiť rozlohu verejných priestorov.

 1. Požadujem do správy o hodnotení činnosti (§31 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) doplniť:
a)       riadne vypracovanú dopravnú štúdiu, ktorá posúdi priepustnosť nielen pripravovanej svetelnej križovatky projektu s Račianskou ulicou ale aj križovatky Račianska/Nobelova; križovatky Račianska/Pekná cesta a pripravovanej križovatky Nový záhon/Račianska – zároveň je potrebné posúdiť dopravu výhľadovo do roku 2030 a do dopravnej štúdie zahrnúť očakávané projekty:
Projekt Radničné námestie – Polyfunkčný súbor Rustaveliho http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bratislava-raca-polyfunkcny-subor-rustaveliho-
            Projekt Račany Rosso - http://rosso.racan.sk
b)      predložiť hydrogeologický posudok ohľadom prúdenia podzemnej vody v predmetnom území a tiež posúdiť možnosť vybudovania zelených striech na zadržiavanie dažďovej vody v území, daný posudok je potrebné vypracovať aj na prívalové vody z Malých Karpát (lokálne výrazne zvýšenie zrážok, topenie snehu a pod.)
c)      predložiť hlukovú štúdiu nielen vplyv daného projektu na okolie, ale aj vplyv cestnej dopravy na Račianskej ulici (II/502), železničnej dopravy (aj ŽST Vinohrady), PD Bratislava - Vinohrady a vozovne Dopravného podniku Bratislava, a.s. na navrhovaný obytný súbor. V navrhovanom ďalšom variante (bod 1. – „variant 2“) výrazne redukovať negatívne externality z hluku umiestnením zeleného pásu stromov po celej línii projektu.
d)      predložiť posudok pamiatkového úradu či je potrebný archeologický prieskum územia.
e)       posudok o kapacite verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (DN 200) pre napojenie daného projektu.
f)       odborný posudok o radónovom riziku v danej oblasti.
g)      rizikovú analýzu ohľadom možného znečistenia podzemných vôd pri výstavbe resp. prevádzke.

 1. Požadujem v ďalších stupňoch konania riešenie vykurovania a chladenia budov v zmysle minimálnej energetickej náročnosti (tzv. pasívne domy) a orientovať tieto domy a byty prioritne na slnečnú časť. Tiež požadujem doplnenie katalyzátorov a zachycovačov tuhých látok na celý ventilačný systém podzemných parkovísk.
 2. Zároveň vyjadrujem svoj názor, že budovanie podobných projektov pred vyriešením predĺženia Galvaniho ulice a posilnenia kapacity a kvality električkovej verejnej dopravy je nezmyslom. Požadujem koordinovať a posudzovať všetky navrhované projekty v okolí  – Slanec, navrhované projekty Dolná Pekná cesta a Ohnavy spoločnosti Grunt, maloobchodné zariadenie v areáli bývalej AB kozmetiky atď.  – spoločne a podmieňovať ich vyvolanou spoločnou investíciou (spolu s NDS, BSK, Magistrátom atď.) predĺženia Galvaniho ulice.


Pripomienky k projektu je možné do 08.03.2013 zaslať na Ministerstvo životného prostredia SR!

Mgr. Michal Drotován
www.drotovan.webs.com

dané do podateľne 18.02.2013
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1,
 812 35 Bratislava

16 komentárov:

 1. Michal,
  vysoko si cením tvoj poctivo a odborne spracovaný článok. Osobitne oceňujem tvoju požiadavku na vypracovanie dopravnej štúdie, ktorá bude zahrňovať VŠETKY rozpracované a pripravované projekty, lebo inak ide len o alibistický zdrap papiera.

  Tvoj článok vo mne mimovoľne vyvoláva celý rad otázok:

  1) Prečo je pod článkom podpis radového poslanca MZ, keď „prednosť“ by mali mať starosta Pilinský, vedúca odd. územného plánovania Virsíková, predseda komisie výstavby a územného rozvoja MZ Brychta?

  2) Kde sú odborné námietky a pripomienky týchto ľudí, kde je ich volanie po náprave a riešeniach dobrých pre našu mestskú časť a všetkých, ktorí ňou denne tranzitujú?

  3) Načo týchto ľudí platíme z našich daní, keď roky a desaťročia hrajú mŕtvych chrobákov?

  Aj keď je ľudí ako ty na pozícii radového poslanca škoda, ako obyvateľ Rače som rád, že kopeš za Raču a kopeš za ňu sakramentsky dobre.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Predpokladám, že stanovisko za úrad bude tiež zaslané - pripomienky je možné zasielať do 08.03. na adresu Ministerstva životného prostredia SR, takže ešte je času dosť.
  http://raca.sk/assets/Uploads/OZNAM-Obytn-sbor-Pod-vinohradom.pdf
  Námietky a pripomienky môže poslať každý občan.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Verím, že MÚ stanovisko pošle - na to je pani Virsíková moc dobrá úradníčka, aby zabudla poslať. Zato obyvateľom Rače bude akiste odkomunikované tak, ako vždy doteraz - nijako.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. ... mimochodom, prečo sa k tomu developerskému projektu verejne nevyjadruje aj poslanec Andráš: ako poslanec za Krasňany, ako Ing. arch. a ako člen komisie výstavby a územného rozvoja MZ?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. ...mimochodom,prečo sa k tomu developerskému projektu verejne nevyjadruje aj poslanec Brychta: ako predseda komisie výstavby a územného rozvoja MZ? To načo sa hrabal na túto funkciu? Aby zastavil výstavbu rodinnych domov nad svojim domom? Trochu málo pre mestskú časť. No vidím,že ak chceme,aby niečo nefungovalo dajme tam člena HZDS.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. ... ako vidno, stačí tam dať poslanca Brychtu - bez ohľadu na to, k akej polit. strane sa práve hlási.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. poslanec Brychta je ako ten mrtvy chrobak,obcas sa prebudi,ked sa jedna o jeho zalezitosti a za tak dlhu dobu co je v Raci poslanec si to obcania Race asi este nevsimli-volia ho stale,bez ohladu na to za aku politicku stranu kandiduje

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pre starých Račanov z Horného konca je asi zárukou ochrany ich záujmov.
  Netuším, aké záujmy to sú, no dôležité je, aby to vedeli jeho voliči.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Urobte zas peticiu a osobne to odovzdajte na Zivotne prostredie blava III.,Magistrat hl,mesta a na vedomie MU Raca-zakial je cas

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Je potrebné zasielať písomné pripomienky na Ministerstvo životného prostredia SR do 08.03. - petícia v tomto prípade nemá žiaden reálny zmysel.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Miro, ja si myslim, že žiadny poslanec za Krasňany nerieši pripomienkovanie zahusťovania sídliska. Pričom niektorí to mali v programe.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dušan, odborne má k tejto téme najbližšie určite poslanec Andráš.
  A je aj členom Komisie výstavby a územného rozvoja a Rady MZ.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Zdravím Rača-aktívnych spoluobčanov. Pozorne sledujem dianie v Rači a zatiaľ som, žiaľ, člen mlčiacej väčšiny, aj keď z času na čas idem do boja. Momentálne som, okrem iného, nechal pár petičných "antiRosso" hárkov na zdravotnom stredisku, na Tbiliskej a paničky z EuroRehab to zobrali všetkými desiatimi a podpisujú a budú dávať podpisovať pacientom ;)
  K projektu pod Vinohradom - chystám sa poslať copy-paste verziu Michalových pripomienok, nech je väčší tlak a navyše to mám ako Krasňančan za rohom.
  K pánovi Andrášovi - prvý pondelok v mesiaci konečne pôjdem na stretnutie s našimi poslancami a konečne budem mať horúcu tému na rozhovor (doteraz čo som mal, som riešil osobne s Lenkou Plavuchovou, tak som tam chodiť nemusel). Tentokrát si to ale pôjdem vydiskutovať a budem sa pýtať, či už pán Andráš podával pripomienky, že čo si o tom myslí a čo bude v danej veci podnikať on ako človek z odboru. Som zvedavý na reakciu. Do skorého videnia

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Vitaj na palube, Matej,
  teším sa z ďalšieho nádejného aktívneho obyvateľa Krasňan :).
  Verím, že o to, čo zistíš prvý pondelok v marci, sa podelíš - buď cez komentár pod článkom, alebo cez vlastný článok na http://obcan.racan.sk, alebo - ak budeš mať záujem publikovať častejšie - na Tvojej vlastnej stránke http://matej-mikuska.racan.sk.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Chcem len dodat jednu vec tykajucu sa pojmu apartmany. Nasiel som vyjadrenie k problemu platenia dani v pripade apartmanov (nebytoveho priestoru):
  citacia:
  "Je potrebné uviesť, že stavebný ani žiadny iný predpis nepozná termín „apartmán“.
  Pravdepodobne jedinú oficiálnu zmienku pojmu apartmán uvádza vyhláška Ministerstva hospodárstva o klasifikácii ubytovacích zariadení pre účely cestovného ruchu. Používaním termínu apartmány sa do značnej miery obchádzajú regulatívy dané územným plánom.

  Aj nás mrzí neserióznosť staviteľov, ktorý takýmto spôsobom do istej miery zavádzajú a to dokonca viackrát. Najskôr pri zámere, keď tvrdia že ide o polyfunkčnú budovu, aby získali súhlas s územným plánom, potom pri územnom a stavebnom konaní aby získali stavebné povolenie a potom aj pri predaji bytov, keď sa tvária, že to čo predávajú sú byty."

  OdpovedaťOdstrániť
 16. prikladam radsej linka na celu problematiku

  http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/2747/dan-z-nehnutelnosti

  OdpovedaťOdstrániť