Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.11.18
0
Už o pár dní nás čakajú voľby. Náš volebný tím dostal možnosť prispieť článkami do novín račan.sk výber - dostali ste ich do schránok. Všetky sú riadne podpísané a pod našimi menami. Rovnako tak som zverejnil volebný program

Aj na základe výsledkov vo voľbách do BSK, kde som porazil starostu o 807 hlasov v Rači je aj protikandidátovi jasné, že ho môžem reálne poraziť - preto mi venujú permanentne toľko priestoru.
Takže každý jeden Váš hlas reálne zvýši šancu, že vyhrám. Lebo to bude naozaj tesné. 

Je dôležité tiež uviesť, že protikandidáta v novinách podporila SNS, teda skupina, ktorá v roku 2014 podporovala Luciu Veselskú. Nuž, v politike je všetko možné. 

Pozrime sa teda späť o 4 roky na predvolebné noviny starostu z novembra 2014. Starosta tam sľuboval obnovenie školy Plickova - keď išlo o hlasy voličov. Dnes verejne tvrdí, že Rača novú základnú školu nepotrebuje. Stav budovy sa za 4 roky zmenil iba k horšiemu. Pre mňa je to však naďalej dôležitá téma a preto som sa na ňu pýtal aj kandidátov na primátora. A treba nájsť- ako sa to dá a nie prečo to nejde.

V predvolebnom čísle Račanu v novembri 2014 mal tiež platenú inzerciu Bencont Investment - firma, ktorá nebola známa v tom čase v Rači. Inzerovali developerský projekt Jurský obytný park. Už v januári 2015, krátko po voľbách, predložila tá istá firma zámer Rínok Rača (pôvodne Vin-Vin na posudzovanie EIA
Dnes už firma Bencom Investment veselo predáva v zámere Rínok Rača (na mieste bývalých Vinárskych závodov) byty. Napriek tomu, že ešte ani nezačalo stavebné konanie. Ten projekt, za ktorý nielen starosta mestskej časti hlasoval za zmenu územného plánu, ale vydal mu aj územné rozhodnutie.  K mnohokrát opakovaným veciam som sa vyjadril už viackrát, takže iba stručne:

1. Radničné námestie a tzv. park - žiadnym spôsobom som samotnú zámenu neblokoval - práve naopak - poslanci na meste navrhli kompromisný návrh, aby sa suma na vybudovanie parku navýšila a teda bol návrh priechodný. Za tento návrh však nehlasoval starosta Pilinský a teda nakoniec to celé potopil (obhajoval návrh developera, ktorý však tiež sám sľúbil v inzercii park). Už v mnohých článkoch som vyvracal veci, čo šíri starosta, nemá na svojej tvrdenie žiaden dôkaz, pretože nič také ani neexistuje. Naopak, ja som sa k tejto veci vyjadril vecne tu, tu, alebo tu.

Predmetné hlasovanie, ktoré mohlo vyriešiť zámenu pozemkov pre spokojnosť všetkých strán (foto Ján Mrva).

2. LBG Aréna - opäť ďalší hoax - v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom nebrzdím projekt LBG Arény - jedine, čo som si "dovolil" bolo to, že v roku 2014 som sa postavil za to, aby ostala zachovaná aj BMX dráha pre deti. Vyjadrenie som dal napr. tu.

Mimo toho už pri dlhodobom prenájme v roku 2014 som spomínal, že predmetný pozemok na LBG Arénu nemá dostatočne vyriešený prístup k pozemku a zámeru. Vtedy som samozrejme zažil osočovanie, že je to nezmysel a vymýšľam si. Skutočnosť však bola taká, ako som aj vravel.
19.04.2016 bol predložený na zastupiteľstvo materiál, kde sa navrhovalo: Rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 o priľahlé plochy pozemkov za účelom vybudovania obslužných a prístupových komunikácií k viacúčelovej športovej hale a športoviskám. 
Nižšie uvádzam hlasovanie za tento materiál:
Na komisiách som sa snažil nájsť nejaký kompromis medzi LBG Arénou a BMX klubom. BMX klub však mal požiadavky, ktoré sa žiaľ nedali akceptovať, preto som im aj navrhol, že pre budúcnosť by bolo dobré uvažovať nad samostatným areálom Na pántoch. Toto považujem do budúcna za riešenie. Opäť, ako v prípade RNR žiaden dôkaz o tom, že by som nejako zdržoval LBG Arénu neexistuje - pretože ani nikdy neexistoval, lebo sa nič také nedialo a nedeje.

3. Malé Krasňany - k tejto veci som sa vyjadril už tiež x-krát. Napríklad tu. Projekt, ako každý iný som pripomienkoval a veľa vecí (napr. doplnenie ihriska pre väčšie deti, cyklotrasa a iné) sa podarilo zapracovať.  Je to zámer, ktorého výstavbu povolil zmenou územného plánu z výroby na bytovú výstavbu (takže nie zmenu z viníc na výstavbu - obrázok nižšie - vtedy nazvané "Ohňany") a územným aj stavebným povolením starosta Pilinský.

Ihrisko, ktoré som žiadal v procese EIA počas výstavby - aktuálne je už funkčné

Vždy som sa pripomienkovaním snažil meniť veci k lepšiemu - a podľa reálneho stavu zámeru - ak ho umožňuje územným plán, tak sa ho snažím zlepšiť (čo by mala však by úloha úradu a nie mňa vo voľnom čase študovať stovky strán dokumentácií ku konaniam) - tak sa to deje napr. v prípade Malé Krasňany, Rínok Rača (zmena UP 2011), Dolný Slanec, Rendez Vous, Záhumenice. Ak ho územný plán neumožňuje snažím sa ho aktívne zrušiť a zastaviť - Ohňavy, Dolná Pekná, Račany Rosso a ďalšie.

Zmena UP z roku decembra 2011 - Malé Krasňany, hlasoval za ňu aj starosta:

Treba uviesť, že v prípade pripomienkovania zámerov mám rovnaké možnosti ako bežný občan - je to prenesená štátna správa, kde poslanci nemajú vôbec žiadne kompetencie. Napriek tomu som bol prakticky jediný poslanec, kto sa týmto veciam v Rači venoval a vždy som spracoval pripomienky pre obyvateľov - a nielen pri veľkých zámeroch, ale aj menších ako je zámer Centrum Rača, Polyfunkčný objekt IPOS a ďalšie.

Vždy som sa snažil diskutovať vecne a odborne, na tom je založený aj môj volebný program. Obyvatelia Rače už túto sobotu  rozhodnú, kam bude ďalej smerovať Rača.


Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.drotovan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára