Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.9.18
2
Jedným z najväčších problémov Rače je doprava. V tomto článku v stručnosti popíšem základné body na riešenie tejto problematiky.

1. Rezidenčné parkovanie

Ako veľmi potrebný bod je nevyhnutné zaviesť rezidenčné parkovanie, ktoré by zvýhodňovalo obyvateľov s trvalým pobytom - prvá karta na byt by nemala byť spoplatnená a tiež v prípade rodín s maloletými deťmi ani druhá karta, výška poplatku za ďalšie karty na byt by bola predmetom diskusie a je kvôli nej potrebné schváliť zmenu štatútu Hl. mesta SR Bratislava a nové VZN v Rači.

Jednalo by sa o večerné a nočné parkovanie a jednotlivé zóny, cez deň by rezidenti mohli parkovať kdekoľvek v Rači. V rámci nočného parkovania by sa urobilo viacero zón, ktoré by však brali do úvahy aj počet bytov a to, či sú novostavby v okolí (novostavby by mali prioritne parkovať na parkoviskách k nej prislúchajúcich). Samozrejme dané sa nedá urobiť bez kontroly dodržiavania - tam sú možné dve cesty - jednou je posilnenie mestskej polície a zapojenie mesta, druhou je zmena legislatívy, ktorá by umožnila pokutovať nedodržanie dopravných predpisov aj povereným zamestnancom obce a bola by objektívna zodpovednosť majiteľa vozidla (tým by odpadli tzv. papučky a iné problémy).Je mi jasné, že systém na meste už neúspešne riešia celé desaťročia - riešenie sľuboval napr. v roku 2002 aj Ďurkovský a nič.  V Karlovej Vsi sme teda začali dva bezplatné pilotné projekty rezidenčných zón - samozrejme veci sa postupne dolaďujú a napr. možnosť parkovania návštev na rezidenčných miestach sa na základe ankety obyvateľov posunula z 16,00 na 18,00h. O tom však tieto projekty všade na svete sú - o vyľaďovaní a zvýhodnení obyvateľov s trvalým pobytom. Napr. v zóne Silvánska by sa iba 15% obyvateľov podľa ankety rado vrátilo do bodu nula. Áno, nikdy nebudú všetci spokojní, ale to tak bude vždy. Prešiel som viac ako 55 krajín sveta, ale nikde som lepšie riešenie ako rezidenčné parkovanie na tento problém nenašiel.

Druhou témou je to, aby Rača nebola ako doteraz cez deň záchytné parkovisko pre ľudí dochádzajúcich za prácou - a ak na niektorých vhodných miestach hej, tak nech Rača má z toho financie. Sú parkoviská, ku ktorým sa oficiálne nikto nehlási - podobne aj iné lokality na krátkodobé obrátkové parkovanie (abonentské karty, jednorázové karty). Napr. parkovisko pri vozovni vo veľkom používajú zamestnanci YIT - pre pracovníkov DPB by bolo zadarmo (často chodia na skoré ranné alebo odchádzajú z neskorej nočnej smeny), pracovníci YIT by za neho však už platili - normálne by sa upravilo, doplnil by sa na okraji chodník a cyklotrasa a malo by svojho pána.


Téma parkovania je zložitá a súčasný starosta Rače v tejto veci za 8 rokov neurobil prakticky nič. V Karlovej Vsi sme ako jediná mestská časť išli do tohto projektu a neposúvali sme iba frázy o "prevzdušnení Rače". Obaja moji protikandidáti tiež navrhujú rezidenčné parkovanie - my sme od slov prešli aj k činom. Samozrejme aj v kooperácií s mestom a mestskou políciou. Je najvyšší čas to začať riešiť aj v Rači.

Po spracovaní  návrhu v Rači vrátane dopravných projektov (horizont 3. Q 2019) by tento návrh po diskusiách s obyvateľmi bol daný na schválenie v miestnom referende - je to tak závažná vec, že je potrebné referendum, a teda väčšinová zhoda na základných bodoch. Verím, že nikto z nás nechce, aby Rača v budúcnosti bola iba jedno obrovské parkovisko. Bude to náročná vec, ale treba ju riešiť. A nie populizmom, ale činmi.

2. Prekládka Púchovskej a predĺženie Bojnickej

Tieto dva projekty sú zanesené v územnom pláne už desaťročia. Vždy sa odbili tým, že to tam je a desaťročia to nikto nerieši. Nastal čas to začať riešiť poriadne - pripraviť to cez EIA, vysporiadať následne pozemky, územné konanie až po stavebné rozhodnutie a zároveň tlačiť na štát, BSK a mesto, aby to prišlo do realizačnej fázy - toto je projekt, čo samotná realizácia je na viac ako jedno volebné obdobie. Musí sa to však konečne začať posúvať. Lebo ak sa pozrieme na stav dajme tomu v roku 1998 a v roku 2018, v tejto téme je posun nula, nič, žiadny.Na obrázku vyššie je dopravný generel a vedenie prekládky Púchovskej a predĺženie Bojnickej (tu vo variante bez tunela).

O predĺžení Bojnickej sa hovorí už dlho - prekládka Púchovskej, o tej je úplne ticho - pritom je veľmi dôležitá pre rozvoj oblasti Pánty/Rybničná (športové a školské areály, pracovné príležitosti aj bývanie) a tiež pre Východné (netreba zabúdať, že železničné priecestie je stále dočasne povolené iba na výnimku a zároveň táto prekládky by odklonila kamiónovú dopravu z Dopravnej na túto prekládku - a potom skoro priamou čiarou na obchvat D4/R7). Nikdy nesľubujem vzdušné zámky, za štyri roky by bol veľký úspech, ak by prešiel projekt cez EIA a územné konanie. Treba však konečne začať!


Vyššie je variant aj s tunelom - ten aktuálne kvôli financiám nie je možné realizovať, v žiadnom prípade by som však nerušil jeho vymedzenie v územnom pláne pre budúcnosť. Treba v EIA otvoriť aj možnosť priameho prepojenia prekládky Púchovskej s predĺžením Bojnickej - v územnom pláne je tam vedená izolačná zeleň, takže je reálne to tam doplniť.

Oba tieto projekty požadujú pre svoju náročnosť zapojenie troch mestských častí (Rača, Vajnory, Nové Mesto), mesta, BSK aj štátu.

3. Rozvoj železničnej dopravy a záchytné parkoviská

K tejto téme som podrobnejšie písal vlani, je to dostupné tu. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi dali zvolením za poslanca BSK za obvod Rača/Vajnory - stal som sa následne predsedom Krajského klubu nezávislých (aktuálne 8-členného) a za náš klub som bol nominovaný do dozornej rady Bratislavskej integrovanej dopravy (zmluva podpísaná od júla 2018). Verím, že po zmene vedenia mesta aj magistrát bude BID, a.s. venovať viac pozornosti a podarí sa mi pomôcť k zlepšeniu koľajovej dopravy - keď chcete niečo zmeniť, krok k tomu je mať na to nástroj.Ďalšie moje body ohľadom dopravy sú v mojom volebnom programe.


Michal Drotován
kandidát na starostu Rače

www.drotovan.sk

Ak ma chcete podporiť v kampani, môžete tak urobiť prevodom na transparentný účet . Vopred ďakujem!2 komentárov:

 1. Ahoj Michal,
  prosím Ťa, v programe máš ideové body. Budeš ich aj podrobnejšie rozoberať, tak ako si to spravil pri tých pár v tomto článku? Pretože mám subjektívny pocit, že pri niektorých ti nebudú stačiť kompetencie ktoré máš (BSK) a ktoré môžeš potenciálne nadobudnúť (starosta MČ). Neber prosím nižšie napísané ako kontraproduktívne, len chcem vedieť reálne kroky k naplneniu týchto ideí.
  Tak postupne:
  1. Pri tomto bode je závislá jeho realizácia na zmene štatútu mesta. Ako chceš docieliť všeobecný konsenzus v mestskom parlamente pre podporu tohto riešenia, ktoré sa ťahá celé posledné volebné obdobie?
  2. Zoznam vlastníkov a správcov miestnych komunikácii, či už cestných alebo pre peších je zrejmý z katastra nehnuteľností a ak sa nemýlim tak aktuálna právna úprava určuje zodpovednosť, práva a povinnosti pri ich držbe a údržbe. Samospráva rieši už len otázku vymáhateľnosti takýchto povinností. Vieš, že na Rendezi môžeš ŽSR prosiť, hroziť, vynadať - aj tak si to spravia po svojom.
  3. Máš pocit, že aktuálne priechody pre chodcov sú nebezpečné, resp. nedostatočne zabezpečené? Zvýšenie bezpečnosti realizované dodatočnou montážou výstražných prvkov a tiež doriešenie ich bezbariérovosti? Máš vytypované nejaké konkrétne?
  4. Tento bod, čo sa týka obyvateľov Rače vo vzťahu k vnútromestskej vlakovej doprave je zaujímavý len z pohľadu možnosti dostať sa vlakom tam, kam nieje možné dostať sa električkou - tzn. ŽST NM, Vrakuňa, Petržalka, Lamač. A samozrejme pripojiť k tejto idei aj obyvateľov Rendezu. Samostatná kapitola sú tranzitujúci obyvatelia, pre ktorých je Rača parkovisko (btw. táto téma mi tu absentuje a v tvojej kompetencii bude možnosť veľkej kooperácie). Čo sa týka E-MHD tak ak je mi dobre známe (dlho som sa neviezol električkou do Rače :) ) tak do Rače relatívne nové nízkopodlažné električkové vlaky.
  5. Cyklochodníky, myslíš mimoúrovňové trasy pre cyklistov, alebo vyznačenie piktogramov na existujúcich komunikáciách? Máš ideu kadiaľ priestorovo viesť R13?
  8. Tento bod je pravdepodobne mimo kompetencie samosprávy a v priamej kompetencii DPB, resp. mesta. Ak sa nemýlim tak v BA nieje kvôli E-MHD nikde vybudované protihluková bariéra a to ani na nových, resp. rekonštruovaných úsekoch v obývaných oblastiach.
  10. Podľa popisu v článku by si chcel rozbehnúť projektovú prípravu na obe dopravné tepny. K Púchovskej (cesta II/502) je cesta 2.triedy v správe MGBA - tzn. opätovne sa bez mesta nepohneš z miesta. Bojnická je otáznejší problém jej výhodnosti v porovnaní s projektom predĺženia Tomášikovej ul. na Račiansku, ktorú už pred pár rokmi rozpracovaný v stupni pre ÚR.
  12. ŽSR je štát v štáte :) , ale držím palce pri rokovaniach.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. hoj,

   niektoré body rozpracujem viac v článkoch (resp. pár som ich už rozpracoval), je ich však 80, takže do úplných detailov pri každej nepôjdem.

   K otázkam:

   1. Áno, na skutočne fungujúce rezidenčné parkovanie je potrebná zmena štatútu, pre pilotné zóny však je možné začať riešiť situáciu na komunikáciach MČ aj teraz - začali sme s tým v Karlovke - tiež sme mohli čakať 8 rokov na zázrak, ale nečakali sme. Aby som to zhrnul - keď bude viac súčinne mesto, pôjde to lepšie a rýchlejšie, naopak bez neho sa dajú tiež robiť kroky a riešenia, ale menšie. Pri tomto bode je závislá jeho realizácia na zmene štatútu mesta.
   2. Zoznam vlastníkov a správcov miestnych komunikácii - tých áno, problém sú účelové komunikácie, ku ktorým sa formálne nikto nehlási - podľa zákona by však mali mať pána v tom, kto ich najčastejšie využíva a máme aj rozhodnutia prokuratúry, kde sa vieme oprieť v prípade bytových domov, že je to obec. Jednoducho treba jasne stanoviť pravidlá a zodpovednosť. ČO sa týka chodníkov, tak aktuálny výklad je taký, že za všetky verejné chodníky - zimnú údržbu od tejto zimy má zodpovedať obec - tj. mestská časť alebo mesto. Je to však ešte v riešení a možno to bude platiť až o budúceho roka (je tam návrh novely).
   3. Chcem pokračovať v projekte bezbariérovych úprav, ktoré som začal riešiť aj s úradom už dávnejšie: http://michal-drotovan.racan.sk/2013/08/projekt-bezbarierovych-chodnikov-v.html
   Tiež chcem v miestach, kde to je možné urobiť priechod tak, aby bol v rovine chodníka a teda aj pôsobil ako rýchlostná bariéra pre bezpečnosť.
   4.
   Presne ako píšeš - príklad je napr. Patrónka, kde robí dosť veľa ľudí v kanceláriáach (IBM, SAV a pod.) a pri zlepšení spojov na ŽST Železná studienka by to bol dorbý spoj vlakom a pod.


   5. Cyklochodníky, myslíš mimoúrovňové trasy pre cyklistov, alebo vyznačenie piktogramov na existujúcich komunikáciách? Máš ideu kadiaľ priestorovo viesť R13?

   r13 je daná v územnom pláne, ale je to skor rekreacna ako dopravna trasa - moj navrh je, ze by sa mal upravit chodnik po strane od Lidlu Mlada Garda az po Peknu cestu - boli by tam vyznacnene miesta na parking (kde sa zmesti) aj pre chodcov a cyklistov.

   8. Tento bod je pravdepodobne mimo kompetencie samosprávy a v priamej kompetencii DPB, resp. mesta. Ak sa nemýlim tak v BA nieje kvôli E-MHD nikde vybudované protihluková bariéra a to ani na nových, resp. rekonštruovaných úsekoch v obývaných oblastiach.

   Je to vec, ktora bola napr. v poveleni Radnicneho namestia ale neralizovali ju, ako pisem v prvom rade je potrebny projekt, jeho ucelnost a vhodnost.

   10. Presne ako pises, spominam to, kto vsetko sa musi aktivne zapojit aj v prispevku vyssie - mestska cast moze na forach toto ziadat a rokovat o tom - plus byt napomocna pri priprave dokumentacie a pod. Len to treba naozaj aktivne zacat obehavat a rokovat a nie odkladat vzdy len o desatrocie a pod.

   12. Viem a je mi to jasne - ratam vsak s tym, ze ak najdolezitejsie ucelove komunikacie vo vtahu k obyvatelom zoberie Raca od ZSR do dlhodobeho najmu, tak bude do nich moct investovat - v tom by verim nemal byt zo strany ZSR problem - samozrejme nebude to jednoduche.

   Odstrániť