Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.5.14
6
Týmto vznášam nasledovné pripomienky a stanovisko k projektu „Obytná zóna Bratislava – Rača – Záhumenice“, ktorý bol zverejnený na http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-bratislava-raca-zahumenice


1. Predložený zámer neobsahuje hydrogeologický posudok a je v ňom nedostatočne riešené odvádzanie prívalových dažďových vôd. V danom území na úpätí Malých Karpát bývajú relatívne často návalové dažde (dôkazom je aj pravidelné zanášanie a zatápanie Pieskovej ulice). Riešenie vsakovania vôd treba preukázať hydrogeologickým posudkom, ktorý požadujem predložiť v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Geologické pomery daného územia neumožňujú vsiakovanie vody vo väčšom množstve. Riešenie, ktoré je veľmi stručne popísané v zámere, nie je dostatočne doložené a je dôvodná pochybnosť o reálnosti realizácie. Zároveň nie je reálne odvádzanie vôd do rigolov a podobne.
2. Predložený zámer ráta s rekonštrukciou a rozšírením časti ulice Drozdová resp. Olšová – táto komunikácia sa však nachádza na nevysporiadaných pozemkoch a nie je ani vedená ako cestná komunikácie (jedná sa hlavne o územie na parcelách 2613/19, 2613/20, 2471/10 k.ú. Rača) – rozšírenie a obojsmerná premávka danej komunikácie nie je reálna – preto požadujem v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdiť nový návrh riešenia dopravy v danom zámere. V špičkovej rannej hodine sa počíta so 66 automobilmi vychádzajúcimi z obytnej zóny – pre neprehľadnosť križovatky nie je takéto množstvo pre križovatku Olšová/Popolná/Potočná únosné a daná križovatka je nepriepustná.

3. Požadujem v ďalej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdiť radónové riziko v danej oblasti.
4. Nepovažujem navrhovaný variant z hľadiska životného prostredia za vhodnejší ako nultý variant, nultý variant zachováva v danom území vinice a je pre okolité prostredie (vsakovanie dažďovej vody, prírodná scenéria, prírodné prostredie, fauna a flóra atď.) vhodnejší ako navrhovaný variant. Daný objem zástavby (90 bytov) je v danom území výrazne naddimenzovaný. So zástavbou nesúhlasím.
5. V ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie požadujem predložiť riadne vypracovaný dendrologický posudok (nakoľko sa na území nachádza väčšie množstvo drevín – napr. vinič, ktorý je podľa vyjadrenia ŠOP BA možné jednoznačne charakterizovať ako drevinu) – požadujem zhodnotiť spoločenskú hodnotu drevín v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.

S pozdravom

Mgr. Michal Drotován


6 komentárov:

 1. tak trosku predrazime novym majitelom byvanie ...

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ak si myslíte, že súčasťou projektu by nemalo byť vybudovanie reálnej prístupovej cesty a odvedenie dažďových vôd, tak odporúčam stavať v Bangladéši.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Len ukoncenim neblahej cinnosti Pilinskeho na Racu sa zastavi dalsia bezbreha vystavba. A vraj strana zelenych?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Pocuj anonym, vsak to je len zamer a nie vystavba. A pokial viem, to uzemie uz bolo davno v uzemnom plane urcene na vystavbu. Zamerov mozes mat milion, ale nemusia prejst.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pokial bude v Raci bacovat developermi dosadeny starosta tak prejdu. Ako vsetky doteraz. A vraj strana zelenych?

  OdpovedaťOdstrániť
 6. ...preco by bolo toto ine, ked vsetko prechadza. Starosta len mykne plecami, ze on to ovplyvnit nevie. Na co ho vlastne mame?

  OdpovedaťOdstrániť