Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.10.18
3
Bratislavský samosprávny kraj predstavil materiál ohľadom navrhovaných parkovísk pre bicykle pri železničných staniciach resp. zastávkach. Zaslal som k tomu nasledovné pripomienky.

1. Stanica Bratislava-Vajnory - je potrebné navýšiť počet miest výhľadovo na min. 200 ks - vo Vajnoroch je vysoký potenciál pre rovinatý terén využitia stanice pre vnútrobratislavskú dopravu - problémom je vzdialenosť stanice od okrajových aj centrálnych častí Vajnôr - tento problém je možné čiastočne vyriešiť práve presunom na bicykloch.
2. Stanica Bratislava - Rača - je potrebné navýšiť navrhovaný počet parkovacích miest na 100 ks a výhľadovo na 400 ks - je možné využiť napr. parcelu č. 1478/2, k.ú. Rača v okolí stanice, ktorá je v správe železníc. Podobne ako v prípade Vajnôr je tu vysoký potenciál použitia železníc pre vnútrobratislavskú dopravu - v súčasnosti je bariérou pešia vzdialenosť od stanice z oblastí sídlisk Záhumenice, Pánty/Rybničná, Komisárky resp. Barónka.


3. Stanica Bratislava - Predmestie - je potrebné brať do úvahy súčasné zvýšenie počtu spojov, ktoré ešte nebolo do prieskumu počtu cestujúcich zarátané - je predpoklad výrazného navýšenie, preto je potrebné presunúť časť navrhovaných parkovacích kapacít z oblasti Bratislava-Vinohrady - prvá fáza návrh 200 ks, druhá výhľadová fáza 400 ks. Je možné využiť vo väčšom rozsahu parcelu č. 13417/1.


4. Zastávka Bratislava - Železná studienka - je potrebné zvýšiť počet navrhovaných parkovacích miest na 50 ks a výhľadovo na 150-200 ks, je tam vysoký potenciál na presun "the last mile", nakoľko v oblasti sa zvyšuje počet pracovných miest (kancelárske komplexy SAV, Patrónka, Westend, výhľadovo ESET, Polianky, pracovné miesta v oblasti Staré Grunty - Binarium a pod.). Navrhujem tiež vybudovanie parkoviska aj v oblasti Karlovej Vsi (druhá strana Červeného mosta) - parc. č. 2563, k.ú. Karlova Ves
5. Zastávka Bratislava-Vinohrady - je potrebné presunúť navrhované parkovisko, ktoré sa navrhuje na parcele súkromnej spoločnosti (13410/4) radšej na reálnejšie riešenie - parcela č. 17491/3, . k.ú. Rača ("E" parclea č. 17491)
6. Žiadam o doplnenie (výhľadovo) parkovacích miest na bicykle aj do oblasti železničnej stanice Bratislava-Východ, ktorú je výhľadovo potrebné zaradiť do systému BID (rozvoj lokality), za daným účelom je možné využiť časť parcely č. 4666/18, k.ú. Rača - návrh parkovacích miest: 50, výhľadovo 150.Michal Drotován 
(foto autor)

3 komentárov:

 1. 2. Stanica Bratislava - Rača
  Michal pri všetkej úcte, toto myslíš vážne? Stanica je v pokojnej časti Rače v dotyku rodinných domov. Ale ak ÁNO, hneď zajtra sa pôjdem na to tých obyvateľov opýtať. Parcela 1478/2 ma mimochodom 426 m2 - 20-25 vozidiel ... Na Koľajnej som býval.
  Rozvoj koľajovej dopravy je aj moja priorita. Mať v Rači fungujúci terminál by bolo fajn. Ak pre tento účel využiť práve račianske koľajisko, je potrebne urobiť osobný terminál na parcele 3486/7 (tisíce m2). Je to časť bývalej nákladnej prekládky , ktorá je v súčasnosti minimálne využívaná. Bezprostredne hraničí s areálom Kauflandu, kde je otočka autobusu a vedie tam účelová obslužná komunikácia obchodného centra. Ďalšou možnosťou je spustnutý pozemok (3500/1) Technomarketu hraničiaci s čerpacou stanicou Slovnaft a Púchovskou. Presne oproti konečnej električky. Na tento pozemok vedie vlečka spájajúca areál so stanicou. Pozemok bol /možno ešte je/ na predaj.

  Môj pohľad na vec.

  Róbert Pajdlhauser

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nerozumiem v čom konkrétne máš problém s tým, že na stanici Rača navrhujem vybudovať väčšie parkovisko pre BICYKLE (neviem prečo vravíš o vozidlách, o autách sa v článku nikde nevraví) ako navrhuje BSK?
   Prosím ťa, materiál aj téma sa týka parkovísk pre bicykle a teda parkovacích miest pre bicykle, bolo by dobré, ak by si si článok pred reakciou aj prečítal, dik

   Materiály v tejto veci sú obšírne a môže si ich naštudovať tu: https://www.ulozto.sk/tam/_3lG5Eb6RLd1o

   PS: Danú lokalitu poznám dobre - 5 rokov som chodil z Podbrezovskej, kde som býval, krížom cez Raču na stanicu a späť do školy (potom na vlak do TT), myslím si, že práve na presun bicyklom pre obyvateľov Rače z domu na stanicu, bezpečné uzavretie bicykla a cestovanie vlakom následne by ocenili ľudia - sám by som to v prípade možnosti v tých rokoch využil, ak by sa dalo.

   Odstrániť
  2. Ospravedlňujem sa, BICYKLE su v poriadku, mal som v hlave záchytné parkovanie pre autá ....... :-)

   Odstrániť