Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

23.7.18
0
Týmto podávam ako účastník konania odvolanie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín č. 12161/285/2018/ŽP r zo dňa 17.07.2018 vo veci zámeru „Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous“

K danému rozhodnutiu mám tieto zásadné pripomienky:

  1. Upravená spoločenská hodnota drevín v predmetnom rozhodnutí je vo výške 20 674,58 €, mám za to, že navrhovaná druhová a „veľkostná“ skladba 53 drevín a 325 m2 krovín je v nižšej spoločenskej hodnote ako 20 674,58 € - žiadam doplnenie drevín resp. doplnenie rozhodnutia o povinnosť zvyšnú sumu zaplatiť ako finančnú náhradu.
  2. V samotnom rozhodnutí sú chybne uvedené druhy Pinus nigra (pozn. borovica čierna), Pinus nugo  (pozn. borovica horská) a Abies alba (poz. jedľa biela)  uvedené ako „listnaté stromy“.
  3. Považujem za nevhodné navrhované druhové zloženie náhradnej výsadby – vo všeobecnosti sa pre tienenie v zimných mesiacoch, problém pri údržbe (ozdravovací či výchovný orez) neodporúča v urbanizovaných lokalitách (hlavne obytných budov) vysádzať ihličnaté druhy – žiadam o zmenu drevín Pinus nigra (pozn. borovica čierna), Pinus nugo (pozn. borovica horská) a Abies alba (pozn. jedľa biela) za vhodnejšie druhy (napr. zvýšenie počtu Tilia cordata (pozn. lipa malolistá), pridanie druhov Castanea sativa (pozn. gaštan jedlý), Quercus robur (pozn. dub letný) a pod.)
  4. Považujem za nevhodné v plánovanej urbanizovanej lokalite s funkciou bývania umiestňovať veľmi silný alergén Betula pendula (poz. breza previsnutá) – je to síce na jednej strane veľmi estetická a pekná drevina, na druhej strane však môže spôsobovať veľmi silné alergické reakcie počas kvitnutia. Za veľmi silné alergény je možné považovať aj druhy rodu Pinus (pozn. borovicové). 

Z vyššie uvedených dôvodov žiadam, aby rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín č. 12161/285/2018/ŽP r. zo dňa 17.07.2018 bolo zrušené a vrátené na nové konanie resp. aby v daných bodoch bolo rozhodnutie autoremedúrou upravené a doplnené.

PS: Samotná stavba kruhovej križovatky, ktorú v tomto zámere dlhodobo žiadam, a ďalšie požiadavky nie sú predmetom tohto výrubového konania. 


Mgr. Michal Drotován
kandidát na starostu Rače


0 komentárov:

Zverejnenie komentára