Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.5.18
2
Rozmýšľal som, že na fámy, ktoré o mne rozširuje starosta, nebudem reagovať. Potom som si však spomenul, čo spôsobili veci, ktoré šíril aj s jeho tímom pred voľbami v roku 2014 (napr. že sa vzdám v prospech Veselskej, nepravdivé listy do schránok ohľadom Hagarovej či šírenie fámy medzi rodičmi, že vraj idem zrušiť FK Rača). Preto budem reagovať vecne a jasne.

Bod jeden - jeho starý evergreen, ktorý sa snažil použiť aj pred voľbami do BSK - RNR

Tento bod veľmi pred voľbami do BSK nezabral (obviňuje aj teraz z jeho vlastného zlyhania Roba Pajdlhausera, Moniku Luknárovú, mňa a občanov - obyvateľov Závadskej), tak si ho teraz ešte marketingovo pozmenil a rozširuje, že vraj nejakú budovu nazývajú Drotován Tower. Projekt, ktorý starosta svojim hlasom v roku 2008 predajom Kmotríkovi podporil a neskôr bez problémov skolaudoval budovy na čiastočne cudzích pozemkoch. Jeho vyjadrenia k tejto otázke, arogancii a osočovanie občana Martina Rybáka, Mira Ščibranyho a ďalších občanov iba ukazuje, že nastal čas, aby vo verejnej funkcii skončil. Moje vyjadrenie k tejto téme je dostupné tu. Žiadnym spôsobom som ani na miestnom či mestskom zastupiteľstve alebo kdekoľvek inde nevystupoval proti parku a celému projektu.


Bod dva - podsúvanie dojmu o tom, že som kúpil byt v Krasňanoch pod cenu

Zámery výstavby pripomienkujem v procese EIA po celej Bratislave (napr. Green Park pri Sade J. Kráľa, viladomy na Železnej Studienke, zámer na Vajnorskej, v Dúbravke pri Poliankách či River Park II v Starom Meste). Je to vec, ktorú môže robiť každý občan - nie je viazaná na pozíciu poslanca. A môžem tu verejne uviesť, že zámery budem pripomienkovať bez ohľadu na to, či budem vo voľbách v novembri zvolený alebo nie. Cítim to tak, že je to potrebná vec.

Rovnako tak som pripomienkoval aj zámer Malé Krasňany - treba uviesť, že pripomienky som v celom procese spracoval iba ja - podarilo sa napríklad zvýšiť množstvo zelene, presadiť multifunkčné ihrisko aj pre mládež na šport, cyklotrasu je v celom objekte, retenčné nádrže na dažďovú vodu sú využívané na zalievanie a nie sú odvádzané do kanalizácie (preto obyvatelia ani neplatia za dažďovú vodu) atď.

V roku 2014 pred voľbami získal zámer Malé Krasňany právoplatné územné rozhodnutie, podpísal ho práve súčasný starosta - projekt počas celej doby povoľovania a aj výstavby nevzbudil nejakú väčšiu pozornosť - územný plán tam výstavbu umožňuje už desiatky rokov, funkcia sa menila v roku 2011.

V roku 2014 som hľadal byt v Krasňanoch a v tej dobe bola cena v novostavbe iba cca 10% vyššia ako v staršom dome - ak zarátam potrebnú rekonštrukciu, tak to bolo plus mínus na rovnako. Byt (2-izbový aj s loggiou dokopy 62,07 m2) som kúpil na základe zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu č. 200416 z 17.03.2015 za cenu 106 000 € (bez parkovacieho miesta), vtedy to bola predajná cena za dvojizbový byt v tom projekte, overiť si to každý môže napríklad tu (cenník z 21.02.2015).

Zmluvou o prevode vlastníctva bytu č. 1300416 z 22.09.2017 po zápise bytu do katastra som ho kúpil a mám ho zapísaný v katastri, nie je to žiadna tajnosť, každý si to môže pozrieť - tiež to, že je viazaný na hypotéku. Mimo toho bežne nastupujem na električku v tejto oblasti, takže to nie je žiadna tajnosť. Kúpna cena bola z 106 000 € znížená na 105 700 € z dôvodu, že v byte neurobili vonkajšiu elektrickú zásuvku. Podstatné odseky zmlúv sú dostupné tu.

Nakoľko samozrejme takú sumu nemám, tak som si zobral na 30 rokov hypotéku vo výške 95 000 € vo VÚB. Pôvodná zmluva bola podpísaná 04.09.2015 s úrokom 2,20%, po znížení úrokových sadzieb na trhu mi poradca dohodol zmenu zmluvy a 06.05.2016 mám aktuálne platnú zmluvu s fixáciou na 6 rokov s úrokom 1,69%. Podstatné dokumenty k zmluve dostupné tu. Sumu 11 000 € som zaplatil z vlastných peňazí - moje majetkové priznania za viac ako 10 rokov dozadu si môžete pozrieť tu.Bod tri - fáma o tom, že v Karlovej Vsi povoľujeme nelegálne stavby

Starosta uvádza, že vraj stavebný úrad povolil nelegálne stavby v Karlovej Vsi.

Predpokladám, že sa starosta snaží dokázať, že ním expresne povolená čierna stavba Centrum Rača na Detvianskej je jednak v poriadku a jednak tvrdí, že stavba na Jána Stanislava 34 je rovnaký prípad.

Ako vidíte aj z tohto stavebného povolenia je to však stavba, kde sa pôvodný trojpodlažný rodinný dom s tromi bytovými jednotkami a jedným nebytovým priestorom zmenil na trojpodlažnú bytovú jednotku so 6 bytmi v konaní, kde navrhovateľ predložil všetky vyjadrenia od magistrátu, požiarnikov, únie nevidiacich, policajtov atď. Konanie trvalo viac ako 2,5 roka a stavebník žiadal pôvodne výstavbu 11 bytových jednotiek - to mu bolo zamietnuté a znížené na 6 bytov - tiež sa má jestvujúca manzardová (šikmá strecha) odstrániť a nahradí ju plochá strecha.

Porovnajte to teraz so stavbou Centrum Rača, kde starosta najprv povolil zvýšenie jednopodlažného objektu na trojpodlažný a následne ta tri mesiace povolil zvýšenie na sedempodlažnú budovu, všetko bez vyjadrení dotknutých orgánov.

Na obrázku je stav budovy v júni 2014 - po viac ako troch rokoch stavebník získal povolenie, ktoré znížilo počet bytov z 11 na 6 a nariadilo odstrániť manzardovú strechu. Zastavaná plocha ani výška budovy sa oproti pôvodne povolenej stavbe nezmenila.
Bod štyri - ľudia v Karlovej Vsi nás kritizujú za spustenie projektov rezidenčného parkovania a za plánovanú výstavbu parkovacieho domu

Čo sa týka rezidenčného parkovania, tak Karlova Ves ako jediná mestská časť sa rozhodla naďalej nečakať na zázrak a začali sme riešiť rezidenčné parkovanie postupne v dvoch pilotných zónach (Zóna Silvánska a zóna Veternicová/Hlaváčikova).

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves mala odvahu ísť aj do tém, ktoré sú náročné na realizáciu - jednou z nich je aj parkovanie, ktoré sa nikdy nedá vyriešiť k spokojnosti všetkých. Fakty - zóna Silvánska - prieskum medzi držiteľmi rezidenčných kariet, t. j. ľudí s trvalým pobytom s vozidlom ukazuje, že iba 15% respondentov si praje návrat do bodu nula (t. j. zrušenie rezidenčného parkovania), v zóne Veternicová je to 19,5%. Treba uviesť aj to, že najviac proti rezidenčnému parkovaniu vystupujú dve skupiny ľudí - časť tých, ktorí si platili vyhradené parkovacie miesto a teda problém pre seba považovali za vyriešení a druhou kritizujúcou skupinou sú majitelia bytov, ktorí majú v bytoch nájomcov.

A to sa k uprataniu parkovania nevyjadrovali ešte deti, mamičky s detskými kočíkmi a starší ľudia bez auta. Lebo verejné priestory sú všetkých.


Čo sa týka EIA zámeru parkovacieho domu na Veternicovej ulici, právoplatné rozhodnutie z EIA platí 7 rokov - nakoľko obyvatelia sami petíciami žiadali, aby sa nerealizoval, mestská časť tomu vyhovela a parkovací dom sa do zmeny názoru obyvateľov nebude ďalej pripravovať - mal stáť na mieste súčasného parkoviska a byť väčšinou zapustený v zemi. Keďže parkovacie miesta v parkovacom dome mali byť iba pre obyvateľov danej zóny, bez ich záujmu nie je dôvod dom realizovať. Iniciátor petície p. Hutta dostal priestor na všetkých fórach a jeho petícii bolo vyhovené v plnom rozsahu.

Bod päť - on (skoro) nič nemá so Stranou zelených


Starosta Pilinský bol podľa dostupných zdrojov predsedom Strany zelených, s.r.o. v rokoch 2008-2014. Počas jeho predsedovania v rokoch 2012, 2013, 2014 nepredložili výročnú správu a tým porušil ako štatutár strany zákon 80/2005 o politických stranách a politických hnutiach. V roku 2015 výročná správa nebola predložená opäť a až zmena zákona (ktorá v §30 ods. 8 zakotvila, že politická strana, ktorá nepredloží dva roky výročnú správu je automaticky v likvidácií) donútila stranu predložiť výročnú správu za rok 2016. Dôvod porušovania zákona v rokoch 2012-2015 je jasný - štatutári nechceli pripustiť, aby sa napríklad dala skontrolovať predvolebná kampaň do NR SR 2012.


Aby som to zhrnul, starosta šíri fámy a miesto toho by radšej mal odpovedať na tieto otázky:

1. čo urobil pre zlepšenie parkovania a tiež pohybu chodcov za 8 rokov starostovania?
2. ako splnil tieto sľuby, čo dával pred voľbami v roku 2014 (v článku posledná odpoveď):

- dokončiť revitalizáciu Námestia A. Hlinku (stav rozbitá dlažba na kruhovom objazde, zmena iba ak k horšiemu, na otázky obyvateľov úrad neodpovedá, požiadal som 15.5. v interpelácii o stanovisko)

- dokončiť revitalizáciu kina Nádej (nedá sa ohodnotiť, pretože nie je jasné, čo si pod tým myslel - bývalé kino Nádej je dlhodobo ešte zmluvou za Zvonára prenajaté)

- rekonštrukcia historickej pamiatky - Koloničovej kúrie (stav je aktuálne úplne totožný ako v roku 2014 či v roku 2011 - neposunulo sa to ani o centimeter)

- plán mestskej časti dostať do svojej správy školu na Plickovej ulici a zriadiť tam materskú, základnú aj strednú školu pod jednou strechou (stav oproti roku 2014 nezmenený, tento sľub, čo sa mu obšírne venoval aj v predvolebných novinách Račan v roku 2014 nie je splnený, naopak, starosta sa tvári, že škola na Plickovej je nezmysel)

- plán reštaurovať budovu NKD (splnené veľmi čiastočne)

- rekonštrukcia materských škôl - Pri Šajbách (splnené) a rozšírenie kapacít škôlky (splnené)


Michal Drotován
Kandidát na starostu MČ Bratislava-Rača
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Ak máte záujem pomôcť mi v kampani na starostu, vypíšte prosím tento dotazník. Ďakujem!


2 komentárov:

 1. sorry Pilinsky ma lepsie argumenty
  https://www.racaweb.sk/hrozi-ze-po-parku-pridu-racania-pre-politikarcenie-o-dalsiu-uzitocnu-stavbu/

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Aké argumenty myslíte?
   K tým nezmyslom som sa vyjadril tu:
   http://michal-drotovan.racan.sk/2018/06/o-zastarasovani-poslancov-race.html

   V každom prípade ak niekto potrebuje tú cestu, tak je to jedine developer Dolné Slanca.

   Odstrániť