Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.12
11
Pomaly sa leto končí a v samospráve začína jeden z najdôležitejších procesov – prijímanie nového rozpočtu.


Niektoré mestá (napr. Bratislava) zaviedli časť participatívneho rozpočtu, kedy obyvatelia priamo rozhodnú, kam má smerovať určitá presná čiastka peňazí. V Rači podobné návrhy zatiaľ nepadli na úrodnú plochu, napriek tomu je veľmi dôležitý názor občanov a cez svojich zvolených zástupcov – poslancov Rače – môžu podávať návrhy na rozpočet.Do 05.10.2012 dávajú poslanci a miestny úrad návrhy na rozpočet, následne ho úrad vytvorí a predloží na pripomienkovanie a v decembri 2012 na schválenie. V septembri je teda dôležité, aby sa obyvatelia Rače pozreli na tohtoročný rozpočet a navrhli zmeny – teda, kde sa dá šetriť a kde naopak treba pridať. A je už na poslancoch, či si ich návrhy osvoja – dôležité však je nielen požadovať financie, ale aj navrhnúť, kde sa dá ušetriť resp. ako sa dá získať peniaze do rozpočtu. Dobrým pomocníkom na pripomienkovanie je aktuálny rozpočet na rok 2012.

Za seba môžem povedať, že všetkými podnetmi sa budem zaoberať a rozumné návrhy si veľmi rád osvojím a budem za ne bojovať. Napíšte mi tu v diskusii alebo prípadne na e-mail drotovan@yahoo.com, aké máte návrhy. Ideálne v konkrétnej rovine – napr. „Požadujem zvýšenie príspevku na knihy do knižnice o 500 € a zároveň navrhujem šetrenie v položke administratíva“. Materiál ohľadom rozpočtu je relatívne obšírny, keďže sa však nakladá s peniazmi všetkých obyvateľov Rače, tak stojí za to, sadnúť si nad neho a pripomienkovať ho. Nie nadarmo sa na celoštátnej úrovni hovorí zákonu o rozpočte na konkrétny rok ako o zákone roka. Podobne aj v samospráve a v Rači je to najdôležitejší maják smerovania samosprávy na ďalší rok (resp. roky).

Už na začiatku tvorenia rozpočtu je isté, že poslanci budú požadovať šetrenie na chode úradu a administratíve a zvýšenie zdrojov v oblastiach, kde výsledok pocítia občania (napr. oprava ciest alebo podpora športu či kultúry). Verím, a všetko tomu nasvedčuje, že diskusia bude bohatá a plodná. Vopred veľmi pekne ďakujem za pripomienky v diskusii alebo na mojom e-maili. 


11 komentárov:

 1. Michal, za račan.sk avizujem, že v priebehu dvoch týždňov dopracujeme a do prvku rozpočtu Kultúra > Račianske múzeum > Račianska izba predložíme a zdôvodníme návrh na rozpočtové krytie zámeru

  • rozšíriť Račiansku izbu o nové exponáty a expozície
  • doplniť národopisné exponáty galériou obrazov starej Rače
  • sprístupniť Račiansku izby v roku 2013 v pravidelných otváracích hodinách.

  Návrh predložíme e-mailom, len čo bude hotový, a máme záujem o jeho prerokovanie s poslancami, ktorí sa s ním stotožnia a podporia ho pri príprave rozpočtu na rok 2013.

  Keďže návrh nadväzuje na víziu Račiaskeho múzea, ktorú si predložil tuším v apríli do komisie pre kultúru ako poslanecký návrh, v prvom rade sa obrátime na teba a dúfame, že náš návrh na odpovedajúce rozpočtové opatrenia podporíš.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Predstavy a plány magistrátu v oblasti participatívneho rozpočtu sú tu:
  http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11029033
  http://pr.bratislava.sk/liferay/participativny-strom-bratislava
  Aké sú tvoje predstavy? aké sú predstavy ostatných poslancov?
  Prebieha k tejto téme nejaká diskusia?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Už vlani som pri tvorbe rozpočtu navrhoval, aby o časti rozhodovali aj priamo ľudia, nestretlo sa to s veľkým pochopením, tento rok je to jedna z vecí, ktoré chcem opäť otvoriť pri tvorbe rozpočtu. Predstavy väčšiny poslancov sú zatiaľ žiaľ nie veľmi kompatibilné s participatívnym rozpočtom.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Podporujú participatívny rozpočet aspoň jeden-dvaja poslanci?
  Aké námietky majú tí poslanci, ktorí PR nepodporujú?
  O akej čiastke by mali občania podľa teba rozhodovať?
  Ako by sa vyberali projekty financované cez PR?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Dagmar Kramplová hovorí:

  Dobrý večer pán Drotován,

  veľmi ma teší,že ste si ako miestny poslanec osvojili požiadavku občanov, zriadiť v Rači Račianske múzeum.
  Túto požiadavku vyjadrilo 599 občanov Rače, svojim podpisom na petícii, ktorá bola podaná na Miestny úrad 21. 6. 2011.

  Informácia, že ste v apríli tohto roku podali do Kultúrnej komisie "víziu Račianskeho múzea", ma ako predsedníčku petičného výboru skutočne potešila a zároveň veľmi prekvapila, že nevieme, aký je postoj kultúrnej komisie a či o tomto návrhu rokovali. Zároveň som trošku prekvapená, keďže sa jedná o požiadavku podanú formou petície, že ste ma ako osobu, ktorá je určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy nijakým spôsobom o Vašej iniciatíve neinformovali.

  Pán Drotován, chcem Vás poprosiť o poskytnutie Vašej vízie, ktorú ste predložili do Kultúrnej komisie, ako aj o ďalšie informácie ohľadne tohto projektu, najmä, ako je ďaleko.
  S pozdravom

  Dagmar Kramplová

  Časť z podanej petície:

  Názov petície z 21. 6. 2011, počet podpisov 599:
  "NIE predaju alebo prenájmu Nemeckého kultúrneho domu, Obecného domu a Račianskej kúrie!"

  Časť z petície, týkajúca sa zriadenia Račianskeho múzea:

  "Zároveň žiadame, aby Račianska kúria bola prevádzkovaná výlučne Mestskou časťou Bratislava – Rača a využitá ako Račianske múzeum, aj so sekciou venujúcou sa slovenským dejinám a osobnostiam pôsobiacim a viažúcim sa k Mestskej časti Bratislava – Rača ako napríklad Móric Alster, ktorý pred 160 rokmi začal svoje pôsobenie v Rači, alebo Jozef Miloslav Hurban."

  Mgr. Darmar Kramplová, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Dobrý deň,
  materiál je dostupný tu:
  https://docs.google.com/open?id=0B0Ll7gGnUrrIdDZoR01VdnAyVjQ
  aktuálne prešiel jednohlasne v komisie pre školstvo, kultúru a šport a vo finančnej komisii požadovali návrh dopracovať hlavne ohľadom financií.
  Pokiaľ som dobre informovaný, komunikáciu ohľadom petícii zastrešuje miestny kontrolór.

  S pozdravom

  Drotován

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Dagmar Kramplová hovorí:

  Pán Drotován, ďakujem.

  Ja viem, že miestny kontrolór formálne vybavuje petície. Jej vecné naplnenie je však v kompetencii miestneho zastupiteľstva, poslancov, starostu a úradu.
  To, že som nemala od Vás tieto informácie ma skôr prekvapuje preto, že viem, že ste ako poslanec komunikatívny a že sa jedná o vecné naplnenie časti našej petície, ktorú podporilo množstvo obyvateľov Rače. Verím, že toto je začiatok splnenia požiadaviek 599 občanov Rače a že do projektu budú zahrnuté aj tie významné udalosti dejín Slovákov, ktoré sa viažu k Rači a iste si našu pozornosť zaslúžia.
  Ešte raz ďakujem za promptnú reakciu s prosbou o ďalšie informácie ako sa projekt vyvíja.

  S pozdravom
  Dagmar Kramplová

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Dobrý večer, pani Kramplová,
  k odpovedi poslanca Drotována pripájam pár poznámok za račan.sk.

  Návrh na vytvorenie Račianskeho múzea s galériou, ktorý kultúrnej komisii MZ predložil poslanec Drotován, sa opiera o materiál vypracovaný pánom Havlovičom a mnou. O petícii z roku 2011, ktorú podpísalo 599 občanov Rače a v ktorej bola o. i. uvedená požiadavka zriadiť v Rači Račianske múzeum, som nevedel a pokiaľ viem, nevedel o nej ani pán Havlovič. O to viac nás teší, že sa petícia uskutočnila a že sme naším návrhom nadviazali - aj keď nevedomky - na jej myšlienku. Pre mňa je to nepriamy dôkaz, že Rača je prinajmenšom duchovne pripravená na vytvorenie múzea a galérie.

  Podľa názoru členov račan.sk prvými krokmi k uskutočneniu tejto myšlienky by mohlo byť

  • naplánovanie primeranej čiastky v rozpočte na rok 2013 (prvok Kultúra > Račianske múzeum > Račianska izba),
  • rozšírenie priestorov a expozícií Račianskej izby (ideálne v Koloničovej kúrii) a
  • zavedenie pravidelných otváracích hodín tejto kultúrnej ustanovizne.

  V tomto duchu pripravujeme návrh do rozpočtu na rok 2013 a budeme len radi, ak ho podporíte a pridáte k nemu predstavy obsiahnuté v petícii z roku 2011.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Dagmar Kramplová hovorí:

  Pán Ščibrány, ďakujem za informáciu a aj za Vašu prácu. Budeme radi, ak sa dobrý projekt podarí a radi pridáme naše myšlienky.

  S pozdravom
  Dagmar K.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Áno, treba uviesť, že ja som si ten nápad a projekt Mira Ščibrányho a p. Havloviča iba osvojil a predložil ho (a osvojil som si ho veľmi rád) a ako som už viackrát uviedol, podporím všetky ďalšie kroky k úspešnej realizácii projektu.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Nájsť si čas na návrh občanov, oboznámiť sa s ním, osvojiť si ho, predložiť ho na schválenie, vysvetľovať a obhajovať jeho zámer a prínosy - to vôbec nie je IBA.

  Kiežby bolo v MZ MČ Rača viac poslancov, ktorí takto pristupujú k návrhom občanov.

  OdpovedaťOdstrániť