Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.11
0
212 respondentov v období 1. – 10. 10. 2011


Čo považujete za najväčší problém v Rači?


Nedostatočnú transparentnosť
17
8%
Rozbité cesty
76
36%
Málo peňazí na šport
36
17%
Nedostatok kultúrnych podujatí
25
12%
Nelegálne skládky
25
12%
Iné
33
16%Čo považujete za prioritu v oblasti športu?


FK Rača
35
17%
Nové cyklocesty
79
37%
Bikrosová dráha
1
0%
Bežecké preteky pre širokú verejnosť
6
3%
Pozemný hokej
8
4%
U-rampa
8
4%
Plaváreň
75
35%


Vinobranie tento rok bolo ...


... lepšie ako minule
99
47%
... horšie ako minule
25
12%
... rovna ako minule
39
18%
Neviem, nebol som
49
23%V oblasti kultúry treba dať najviac peňazí na...


Kultúrne podujatia v Nemeckom kultúrnom dome
67
32%
Kultúrne podujatia v amfiteátri
79
37%
Pouličné kultúrne podujatia
36
17%
Ochotnícke divadlo
13
6%
Iné
17
8%Mala by Rača prispieť na rekonštrukciu kostola?


áno
62
29%
nie
98
46%
neviem
37
17%
nechcem odpoved
15
7%Na čo má ísť najviac peňazí z rozpočtu?


Oprava ciest
76
36%
Oprava škôl
64
30%
Oprava miestneho úradu
3
1%
Revitalizácia lesoparku
33
16%
Komunitné projekty
25
12%
Iné
11
5%Myslíte si, že FK Rača má v roku 2012 dostať väčšiu dotáciu?


áno, futbal je prioritou
28
13%
nie, treba podporiť aj iné projekty
114
54%
dotácia by mala byť na rovnakej úrovni
34
16%
všetky peniaze na dotácie v kapitole šport bymali ísť na futbal
3
1%
neviem
33
16%Ste spokojný s prácou súčasného starostu?


áno, je to o mnoho lepšie ako predtým
46
22%
áno, je to lepšie ako predtým
73
34%
 je to približne rovnaké ako predtým
18
8%
nie, je to horšie ako predtým
12
6%
nie, je to veľmi zlé
4
2%
neviem
45
21%
nechcem odpovedať
14
7%Považujete Raču za transparentnú?


Áno, je to o mnoho lepšie ako vminulosti
38
18%
Áno, ale  ešte nejaké rezervy
98
46%
Nie, je to rovnaké ako v minulosti
28
13%
Nie, je to horšie ako v minulosti
2
1%
Neviem
41
19%
Nechcem odpovedať
5
2%Z prácou ktorého poslanca/poslancov ste spokojný?


Andráš Milan
4
2%
Antalová-Plavuchová Lenka
25
12%
Brychta Eduard
3
1%
Dobiášová Katarína
4
2%
Drotován Michal
49
23%
Házy Jozef
7
3%
Hrdlička Michal
8
4%
Jošt Miloslav
25
12%
Khandl Mário
14
7%
Madzin Juraj
3
1%
Máťuš Miloš
12
6%
Mesároš Ján
7
3%
Sekerka Cyril
21
10%
Šimoni Tibor
4
2%
Štofira Karol
21
10%
 Nie som spokojný so žiadnym poslancom
12
6%
Neviem
77
36%
Nechcem odpovedať
26
12%Používatelia mohli začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.
Myslíte, že by sa malo pokračovať v zastavaní vinohradov?


Nie, určite nie
128
60%
Áno, ale v minimálnej miere
39
18%
Áno, ale v rozumnej miere
38
18%
Áno, pre atraktivitu prostredia vo väčšejmiere
2
1%
Áno, vinohrady treba celé zastavať
2
1%
Neviem
2
1%
Nechcem odpovedať
1
0%Mala by mestská časť vyčleniť peniaze na revitalizáciu lesoparku?


áno, malo by to byť prioritou
57
27%
áno, v menšej miere určite
88
42%
áno, ale zatiaľ len na projektovú dokumentáciu
14
7%
nie, peňa je málo a sú aj ležitejšie veci
19
9%
nie, lesopark si majú riešiť Mestské lesy vBratislave
24
11%
neviem
10
5%
nechcem odpovedať
0
0%

Považujete Raču za bezpečnú?


Áno, je bezpečnejšia ako iné mests časti
96
45%
Je rovnako bezpečná ako iné mestské časti
91
43%
Nie, je menej bezpečná ako iné mestskéčasti
9
4%
Nie, je veľmi nebezpečná
3
1%
Neviem
12
6%
Nechcem odpovedať
1
0%Mala by Rača mať pešiu zónu?


áno, určite
70
33%
áno, v malej miere
55
26%
nie, obmedzí toobyvateľov
43
20%
nie, určite nie
21
10%
neviem
21
10%
nechcem odpovedať
2
1%

Koľko máte rokov?


0-20
15
7%
20-40
153
72%
40-60
39
18%
viac ako 60
5
2%

Pohlavie


m
120
57%
žena
92
43%

0 komentárov:

Zverejnenie komentára