Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.12.17
0
Možno sa čudujete, prečo vravím o sedemdesiatich rokoch v Krasňanoch, keď prvý bytový dom v Krasňanoch vznikol až v roku 1952. V tom roku začali stavať záhradné sídlisko Krasňany. Oblasti súčasných Krasňan však boli obývané už predtým.

Naša stará mama Otília Kokošková rod. Kobidová aj s bratom Rudolfom v roku 1947 kúpili dodnes stojací dom na Račianskej ulici oproti AB kozmetike. Podľa mojich zistení práve 18.12.1947 boli ich pozemok aj dom zapísané do listu vlastníctva na katastri - vtedy kúpili celý dom - polovicu neskôr predali. Dodnes je však kus pozemku za domom, kde je železničná trať, vedený ako ich vlastníctvo. Pozemok im čiastočne vyvlastnili a čiastočne za smiešnu sumu vykúpili z dôvodu stavby železničnej trate.


V dome bývala stará mama aj s jej mamou, neskôr sa priženil náš starý otec Ján Kokoška (zahynul tragicky utopením v Dunaji).


Po narodení v ňom bývala naša mama Vierka (*1954) a jej traja súrodenci. 


Neďaleko odtiaľ býval v nájme aj náš otec. Po mojom narodení až do presťahovania sa na Rendez v auguste 1982 som býval v tomto dome aj ja. V súčasnosti nehnuteľnosť vlastní strýko. Dom, ktorý bol - podľa všetkého - postavený ešte v 20-tych rokoch 20. storočia. Toto je mapka z roku 1934, kde sú tieto radové domy už zaznačené.


Takto vyzerali v roku 1934 súčasné Krasňany ako celok:


V roku 1955 mapka lokality Ohňavy ukazuje ešte stále pôvodné umiestnenie železničnej stanice (v lokalite súčasnej prevádzky Elzy).


Táto lokalita v minulosti nazývaná Ohňavy, Hohenau aj Hohenay bola na časti územia cvičná lúka pre vojsko a neskôr sa tým smerom rozrastala Dynamitka.

Z roku 1683 je prvý zatiaľ známy záznam o lokalite v súvislosti so zabitím zásobovacej kolóny prešporských mešťanov. Zaujímavé spomienky o tejto lokalite sú aj v tomto článku.

Vo všeobecnosti je veľmi ťažko nájsť hlavne fotodokumentáciu tejto oblasti pred vojnou resp. krátko po vojne. Ak by ste mali akékoľvek informácie o tejto lokalite, dajte mi, prosím, vedieť na e-mail drotovan@yahoo.com

V každom prípade tento rok oslavujeme 70 rokov od príchodu našej rodiny do mestskej časti Rača :-)

Aktualizácia 17.09.2018

Od Gabiky Slivovej som získal katastrálnu mapu z roku 1935, kde už je uvedený dom - záhrada je dodnes vedené na E parcele 17247. Dom je v zelenom krúžku, železničná stanica v červenom - stav v roku 1935 vs. 2017.Výpis z katastra E - 17247, k.ú. Rača.


Dom strýko medzičasom predal a od 29.6.2018 má nových vlastníkov zo Srbska. Pokračujúc však v tradícií som v roku 2017 založením do katastra kúpil byt v tejto lokalite vzdialený menej ako 250 metrov vzdušnou čiarou :)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára