Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.9.14
0
Nakoľko starosta Pilinský a jeho volebný tím stavajú ako jednu z nosných tém obnovu škôlok a škôl, je potrebné jasne povedať, aká cesta viedla k pekným a obnoveným školám a škôlkam. Názor nech si spraví každý sám za seba.

V prvom roku 2011 sa prijímal rozpočet až počas roka (Zvonár nič nepripravil), obnova škôl a škôlok v ňom vôbec nebola - naopak, uvažovalo sa ako s najväčšou investíciou - rekonštrukcia miestneho úradu. Ja som s tým nesúhlasil a argumentoval som tým, že kvalitné prostredie pre deti a mládež je prioritou. Žiadne zmeny však nenastali a tak som za rozpočet na rok 2011 nehlasoval. V rozpočet za rok 2011 bolo vyčlenených na kapitálové výdavky (opravy) 100tisíc na materské školy, 400 tisíc na obnovu úradu a presne 0€ na školy (vedenie úradu vtedy ešte zastávalo názor, že keďže budovy škôl nevlastníme, tak sa do nich neoplatí investovať).

Koncom roku 2011 sa začal riešiť rozpočet na rok 2012 a návrh, ktorý dal úrad a starosta opäť neobsahoval žiadne peniaze na rekonštrukciu škôl a škôlok. V oblasti kapitálových výdavkov sa to dokonca zhoršilo - na opravu úradu malo ísť 415 000 €, na opravu materských škôl už iba 47 000 € a na opravu ZŠ 20 000 €. 

Došlo to až tak ďaleko, že finančná komisia v stanovisku neodporúčala prijať rozpočet a prakticky všetci poslanci sa vzbúrili a povedali starostovi, že ak tam nebude doriešená rekonštrukcia škôl a škôlok, tak rozpočet neprejde. Podobne sa vyjadrila aj stavebná komisia.

Predstava starostu bola naďalej taká, že sa bude opravovať úrad a čakať niekoľko rokov, ako dopadne ISRMO. Taká bola realita.
Starosta ako vždy nechcel ustúpiť a keď mu rozpočet neprešiel ani cez radu, tak na zastupiteľstve sa podvolil a prešlo uznesenie, ktoré (s.3) stanovilo obnovu škôl a škôlok ako za jasné priority.

V roku 2012 sa zobral na rekonštrukciu škôlok a škôl úver, nakoľko však bolo možné zahrnúť iba jednu školu, tak sa rozhodlo, že to bude Tbiliská - pani riaditeľke ZŠ Hubeného vtedy sme nielen poslanci ale aj starosta sľúbili, že hneď potom nasleduje ZŠ Hubeného ako priorita.

Rok sa s rokom zišiel a keď došlo na lámanie chleba - tj. prijímanie rozpočtu na rok 2013, tak starosta začal tlačiť amfiteáter za 1 milión, neskôr za 1,5 milióna eur (aj to sumu zmenil až potom, čo som verejne vyjadril pochybnosti, že ten nakreslený projekt bude stať určite viac ako pôvodne deklarovaných milión eur). Starosta nechcel v žiadnom prípade ustúpiť a došlo to až tak ďaleko, že som musel navrhnúť priamo zmenou v rozpočte pri hlasovaní o ňom, aby sa presunuli peniaze na ZŠ Hubeného (o ktorej starosta vtedy tvrdil, že majú novú kotolňa a nejaké nové okná, tak sa nemajú čo sťažovať). Z tohto zastupiteľstva existuje v zápisnici už celý prepis, takže diskusiu k bodu si môžete prečítať sami (ide o bod 7 - strany 6-9).

Starosta do poslednej chvíle nechcel presunúť žiadne peniaze na ZŠ Hubeného - o mojom návrhu však hlasovala väčšina poslancov a tak na zlosť starostu prešiel. Za presun peňazí na opravu ZŠ Hubeného hlasovali Andráš, Antalová Plavuchová,  Jošt, Khandl, Sekerka, Šimoni, Štofira a ja (8), zdržali sa štyria - Brychta, Dobiášová, Hrdlička, Madzin, proti boli priamo dvaja - vicestarosta Máťuš a Mesároš, nebohý pán Házy bol ospravedlnený. Presun teda prešiel o jeden jediný hlas!!!  


Starosta sa potom oháňal tým, že obnovu škôl a škôlok mal v programe a že sme to nechceli riešiť iba my ale aj on - určite to však nechcel riešiť ako prioritu, o čom vypovedajú vyššie uvedené materiály, uznesenia, návrhy rozpočtov, zápisnice zo zastupiteľstiev. Nechávam tieto veci bez ďalšieho komentára, verím, že si každý spraví názor sám. Fanúšikov starostu len poprosím, aby odpovedali argumentami a vecne a nie osobnými útokmi. Ja predkladám jasné materiály v priložených linkoch, budem rád, ak sa budeme baviť v rámci fair-play. Ďakujem.

Väčšina ľudí má samozrejme iné problémy ako štyri roky sledovať komunálnu politiku v Rači. Preto som spracoval tento článok. Lebo mýty a realita sú dve odlišné veci. 

Mgr. Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
www.drotovan.sk
www.facebook.com/michal.drotovan


0 komentárov:

Zverejnenie komentára