Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.8.14
0
Poriadok, čistota a verejný poriadok v obci vždy udrú do očí ako prvé. Príslušníka mestskej polície BA človek len tak ľahko v Rači nestretne a vandalizmus, psie exkrementy či čierne skládky nás všetkých stoja nemalé peniaze.

Mestská polícia vo všeobecnosti po celej Bratislave rieši vo väčšine prípadov iba parkovanie, papuče a to je asi tak skoro všetko. Porušovanie VZN o poriadku, čierne skládky, grafity, vandalizmus a pod. sa ich väčšinou ako keby ani netýka. Pre porovnanie, v Starom Meste pred dvomi rokmi začali inšpektori verejného poriadku udeľovať blokové pokuty a štyria za rok 2013 udelili spolu 1815 pokút - mestská polícia po odrátaní pokút za zlé parkovanie áut udelila v roku 2013 1422 pokút. Pozor - jedná sa však o počet pokút mestskej polície za celú Bratislavu dokopy! Teda štyria zamestnanci Starého Mesta popri inej práci udelili o skoro 400 viac pokút ako všetci mestskí policajti v celej Bratislave! A to je na zamyslenie! Môj návrh riešenia pre mestskú políciu je vyčlenenie dopravnej mestskej polície - aby si jednoducho všetci mestskí policajti nemohli "vybaviť" pokuty len cez "papučky".

V Rači pre zaujímavosť za porušovanie VZN bolo v roku 2013 udelených spolu presne 15 pokút (tj. 1,25 pokuty za mesiac!!!!). Nehovorím, že represia je hneď to najlepšie - treba  ľudí aj usmerniť a upozorniť - za také pálenie plastov, odhadzovanie špakov do pieskoviska, fajčenie na zastávke MHD či ničenie lavičiek však musí byť pokuta!


Systém inšpektorov verejného poriadku, ktorí majú každý svoj rajón a starajú sa o neho (mimo riešenia priestupkov je to napríklad komunikácia so správcami domov, s OLOm, s prevádzkami, s obchodmi, riešenie zaburinených pozemkov, znečistených stojísk na separovaný odpad, vrakov, vylepovanie informácií o veľkokapacitných košov, kontrola zelene, detských ihrísk, neporiadni psíčkari, podnety od občanov atď. je myslím veľmi funkčný a mojím cieľom je zaviesť ho aj v Rači - ak sa podarí zabrániť napr. niekoľkým čiernym skládkam, Rača ušetrí na odstraňovaní a bude to môcť investovať práve do inšpektorov.

Inšpektori by boli označení a teda by ich mohli s podnetmi priamo na uliciach kontaktovať aj ľudia v Rači, ráno by mohli pomôcť aj pri prechode detí do škôl, v zime so snehom. Verím, že tento návrh by pomohol k riešeniu čiernych skládok, grafitov či bezpečnosti detí. Samozrejme, v teréne by sa mal pohybovať vo väčšej miera aj starosta, aby videl, ako to vyzerá v jeho chotári a ľudia sa na neho mohli obrátiť. Dôležité sú pravidelné stretnutia so všetkými (nielen vybranými) občanmi.

Michal Drotován
www.drotovan.sk
https://www.facebook.com/michal.drotovan

Ak sa chcete pridať do nášho tímu pre úspešnú Raču, prosím vyplňte tento dotazník.
Ak máte možnosť nás finančne podporiť, je to možné cez transparentný účet.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára