Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.3.22
0

Obracia sa na mňa viacero obyvateľov ale aj poslancov mestskej časti s otázkou, v akom stave je projekt LBG Arény, ktorý mal vydané stavebné povolania v roku 2018 a napríklad hlavnú stavbu mohli stavať už od 02.11.2018. Informoval o tom pár dní pred voľbami 2018 aj Račiansky výber.

Stav je taký, že keďže spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. nezačala stavať hlavnú stavbu v termíne do 02.11.2020 a zároveň v danom termíne nepožiadala o predĺženie platnosti stavebného povolenia na hlavnú stavbu, už 17 mesiacov nemajú stavebné povolenie na hlavnú stavbu. Naďalej majú platné stavebné povolenia na vodné stavby ako je prekládka vodovodu alebo potoka. Nakoľko spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. sa tvári, že stavebné povolenie na hlavnú stavbu majú a stavbu začali v termíne, tak je s nimi od momentu, kedy zistili, že stavebné povolenie im platilo 2 a nie 3 roky (čo zistili cca vo februári 2021) komunikácia veľmi náročná. Napriek tomu im stále zatiaľ dávame možnosť, aby predložili dokumenty, že čo z ich strany ďalej plánujú so stavbou LBG Aréna.

Na týchto fotografiách z 9.12.2020 je jednoznačne vidieť, že tam žiadna výstavba neprebiehala (podľa LBG Arény tam už v tom termíne prebiehala dva mesiace výstavba hlavnej stavby LBG Arény), nie je tam oplotený pozemok, žiadna tabuľa o stavbe, žiadne práce či stavebné mechanizmy. Mimo toho bez prekládky potoka a vodovodu - ako sa to vie už od roku 2014 - žiadna stavba v takomto rozsahu začať ani nemôže.

To, že nemajú právoplatné stavebné povolenia na hlavnú stavbu je jedna skutočnosť. Keďže spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. sa tvári, že ho majú, tak je to ich vec a problém - do dnešného dňa však neexistuje v území čokoľvek, čo by bolo možné identifikovať ako súčasť hlavnej stavby LBG Arény. 

V termíne od decembra 2020 do marca 2021 na danom území okrem oplotenia a jednej unimobunky prebehli v obmedzenej miere zemné práce na vodných stavbách (nižšie je stav z marca 2021), odvtedy prešiel rok a pozemok zarastá. 


Nižšie je fotografia zo 4.4.2021 - posledných 365 dní nie sú zaznamenané žiadne stavebné či iné práce.

Pre mestskú časť ako zodpovedného hospodára, ktorá prenajala dané územie spoločnosti LBG Aréna v roku 2014, sú však podstatné aj iné veci. Vyzvali sme opätovne spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. na zodpovedanie základných otázok a čakáme na ich odpoveď.

Ide o tieto základné otázky:

1. Na akú sumu je stanovený výkaz/výmer daného zámeru vrátane prekládky vodovodu a potoka?
2. Aký je predpokladaný harmonogram prác prekládky vodovodu a potoka, ktoré ako vynútené investície je potrebné zabezpečiť v prvej fáze výstavby? 
3. Z akých zdrojov sa majú financovať dané prekládky a tiež samotná stavba LBG Arény?  Žiadali sme predložiť napr. výšku a splatnosť úverového prísľubu, výšku vlastných zdrojov doložených výpisom z banky a výšku iných zdrojov. (Pozn.: Na túto otázku sme nenašli v dokumentácií na úrade žiadnu relevantnú odpoveď od roku 2014 - ak ňou niekto disponuje, tak nech nám ju zašle).

Zároveň sme požiadali spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. o predloženie platnej bankovej záruky na 300 000 € v prospech mestskej časti Bratislava-Rača, nakoľko pôvodná banková záruka stratila platnosť dňa 05.11.2017 (teda pred viac ako 4 rokmi) a dodnes nebola predložená banková záruka platná od tohto dňa (podľa registra od roku 2018 v účtovníctve firmy nie je ani evidovaná nejaká platba banke za takúto záruku). 

Nižšie je aktuálny stav zámeru LBG Aréna v roku 2022.


Vyvstávajú v danej veci ešte ďalšie otázky (napr. akým spôsobom bude financovaná prevádzka daného areálu, ale toto riešiť je naozaj predčasné), tie však budú relevantné až po zodpovedaní otázok vyššie. 

Ak sa ukáže tento projekt ako od začiatku nerealizovateľný, tak samozrejme budeme hľadať možnosť, ako tam vybudovať verejné športoviská aj oddychovú zónu v inej forme (vrátane BMX dráhy a tiež ihriska pre futbalistov FK Rača, oddychovej zóny a napr. urban parku či horolezeckej steny). 

Je úplne legitímne, ak sa mestská časť Bratislava-Rača ako správca pozemku vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava pýta nájomcu, že z akých peňazí, v akej forme, v akom rozpočte a v akom časom harmonograme chce realizovať svoj zámer.  Žiaden seriózny investor - tobôž ak ide o obecné pozemky - by nemal mať najmenší problém odpovedať na tieto otázky. Takže čakáme.

Michal Drotován
starosta MČ Bratislava-Rača
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára